One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual - [Debiteuren, Vouchers, Aanmaken vouchers]

[Debiteuren, Vouchers, Aanmaken vouchers]

Als uw administratie aangemaakte vouchers bevat, worden deze vouchers in de tabel getoond. Klik 'Nieuw' als u een nieuwe voucher wilt aanmaken. Als u een eerder aangemaakte voucher met de status 'Ingevoerd' wilt wijzigen, dient u de voucher te selecteren en op 'Wijzigen' te klikken. Als u op 'Verwijder' klikt, kunt een geselecteerde voucher met de status 'Ingevoerd' verwijderen.

Nadat u op 'Nieuw' heeft geklikt, verschijnt er een scherm waarin u de gegevens van de nieuwe voucher kunt invoeren.

Debiteur

Selecteer de debiteur voor wie u een voucher wilt aanmaken.

Boekjaar

Elke debiteurentransactie behoort tot een bepaald boekjaar. Selecteer het boekjaar of een reeks van boekjaren waaruit u de transacties aan de voucher wilt toevoegen.

Periode

Vul de periode in of een reeks van periodes waarvan u de transacties aan de voucher wilt toevoegen.

Boekstuknummer

Vul het boekstuknummer in of een reeks van boekstuknummers waarvan u de transacties aan de voucher wilt toevoegen.

Standaard selecteren

Als u deze optie aangekruist heeft, zijn alle transacties die aan de selectiecriteria voldoen, op het volgende scherm automatisch geselecteerd om aan de voucher toegevoegd te worden.

Klik op 'OK', nadat u de gegevens heeft ingevuld. Er verschijnt nu een tweede scherm.

Tabblad 'Selectie'

De gegevens die u in het vorige scherm heeft ingevuld, worden hier getoond. U kunt ze aanpassen. U kunt een extra filter selecteren, waarmee u kunt aangeven welke transactieregels aan de voucher toegevoegd dienen te worden.

Tabblad 'Kopregel'

Op dit tabblad worden de kopregelgegevens van de voucher weergegeven. U kunt hier een omschrijving voor de voucher toevoegen.

Tabblad 'Details'

In dit tabblad kunt u de transacties zien, die aan de selectiecriteria voldoen. U kunt de individuele regels selecteren om aan de voucher toe te voegen door op 'Selecteren' te klikken.

Omschrijving dagboek

Hier wordt de omschrijving weergegeven van het gebruikte dagboek.

Omschrijving

Hier wordt de omschrijving van de voucherregel weergegeven.

Wijzigen

Via deze knop kunt u de omschrijving van de voucherregel wijzigen. Het is ook mogelijk de voucherregels per boekstuknummer te verdichten. Alle individuele vouchertransacties met hetzelfde boekstuknummer worden dan tot één regel op de voucher verdicht.


Finance Manual > Inhoud > Vouchers > [Debiteuren, Vouchers, Aanmaken vouchers]

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.842.738
 Assortment:  Date: 19-06-2006
 Release:  Attachment:
 Disclaimer