One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Omschrijving presets

Introductie


U kunt pas met de kassa werken via menu [POS, Invoer, Kassa] als u een presetdefinitie heeft aangemaakt via [POS, Onderhouden, Presets]. De functie van de presets wordt in dit document kort omschreven. Voor een uitgebreide beschrijving kunt u het document presetfuncties bekijken.


Uitleg van de velden


Aantal
Het aantal stuks dat van één artikel wordt verkocht.

Adresgegevens
Deze preset kan  gebruikt worden om de adresgegevens te wijzigen van de factuurdebiteur van één bon. Deze gegevens worden niet opgeslagen en gelden dus alleen voor de betreffende bon.

Afdrukken
Via deze preset kunt u de bon printen zoals deze op dit moment op het scherm staat met de standaard layout. Indien u deze preset in een leeg scherm gebruikt kunt u de laatste bon herprinten. Tevens kunt u een faktuurnummer ingeven om deze specifieke bon opnieuw te printen. Geeft u een faktuurnummer in dat niet bestaat, dan krijgt u een lijst met faktuurnummers die u kunt herprinten.

Afdrukken Aan / Uit 
Met deze preset kunt u instellen of u bonnen wilt afdrukken of niet. Als u de instelling aanzet, geldt dit voor alle volgende bonnen, totdat u de kassa verlaat of middels deze preset het afdrukken weer uitzet.

Afdrukken met layout
Via deze preset kunt u de bon printen zoals deze op dit moment op het scherm staat met een andere layout dan de standaard layout. Indien u deze preset in een leeg scherm gebruikt kunt u de laatste bon herprinten. Tevens kunt u een faktuurnummer ingeven om deze specifieke bon opnieuw te printen. Geeft u een faktuurnummer in dat niet bestaat, dan krijgt u een lijst met faktuurnummers die u kunt herprinten.

Afleverdebiteur
Als de afleverdebiteur verschilt van de orderdebiteur (ingevoerd via de preset Debiteurencode of Debiteurenselectie), kunt u met deze preset de afleverdebiteur selecteren.

Afsluiten
Deze preset geeft u de mogelijkheid om de kassa-PC volledig af te sluiten. 

Artikelcode (PLU)
Voor veelverkochte artikelen kunt u een aparte preset maken. U moet aan deze preset een vaste artikelcode koppelen, die u kunt selecteren in het standaardselectiescherm voor artikelen.

Artikelprijs
Deze preset geeft u de mogelijkheid om de verkoopprijs van een artikel op te vragen voordat deze geselecteerd wordt. 

Artikelselectie
Met deze preset kunt u het artikel zoeken en selecteren dat u wilt aanslaan op de kassa. Het standaardselectiescherm voor artikelen verschijnt.

Artikeltekst wijzigen
Met deze preset kunt u voor tekstartikelen de tekst wijzigen.

Betalingswijze
U kunt een toets koppelen aan een vaste betalingswijze. Bij het aanmaken van deze preset kunt u uit de bestaande betalingswijzen kiezen. De vaste betalingswijzen zijn 'Op rekening', 'Contant' en 'Te verrekenen'.

Betaalwijze zoeken
U kunt een betaalwijze zoeken en selecteren met deze preset.

Bon vervalt
Als een bon niet correct is en nog niet is afgesloten door een betalingswijze op te geven, kunt u de bon met deze preset laten vervallen.

Chipknip collectie
Middels deze functie wordt de Chipknip-collectie verzonden naar Interpay. (Alleen bij gebruik van de Hypercom HFT201)

Chipknip laatste transacties
Deze functie geeft een overzicht van de laatste 2 Chipknip-betalingen. (Alleen bij gebruik van de Hypercom HFT201) 

Contactpersoon
U kunt aan een bon een contactpersoon koppelen. Als een contactpersoon wordt geselecteerd wordt automatisch de bijbehorende orderdebiteur geselecteerd.

Creditnota
Met deze preset is het mogelijk om een bon geheel of gedeeltelijk retour te nemen. Deze preset heeft als voordeel dat de verleende bonkorting correct wordt berekend bij het retourneren. 

Debiteur
Als de preset geactiveerd is, heeft het kasregister de status 'Debiteur'. Alles wat nu wordt ingevoerd, zal worden gezien als debiteurencode. Als een geldige debiteurencode wordt ingevoerd, wordt deze debiteur geregistreerd en staat het kasregister weer in de standaard status.

Debiteurencode
Voor veelgebruikte debiteuren, bijvoorbeeld de baliedebiteur, kunt u een vaste preset aanmaken. U dient aan deze preset een debiteurencode te koppelen.

Debiteurenselectie
Met deze preset kunt u een debiteur zoeken en selecteren.

Debiteurenstorting
Met deze preset kan een debiteur een storting doen. De in de presets gekoppelde grootboekrekening kan niet gewijzigd worden in de kassa.

Debiteurgegevens
U kunt voor de geselecteerde debiteur gegevens zoals bijvoorbeeld kredietlimiet en openstaand bedrag opvragen. Als geen debiteur is geselecteerd, kan deze preset niet worden gebruikt.

EFT Aanmelden
Hiermee kunt u de betaalautomaat aanmelden op het Interpay netwerk. (Alleen bij gebruik van de Hypercom HFT201)

EFT Afmelden
Hiermee kunt u de betaalautomaat afmelden van het Interpay netwerk. (Alleen bij gebruik van de Hypercom HFT201)

EFT Herprint
Als op een 3-weg koppelings-terminimal de bon niet geprint wordt, dan kan via deze preset de bon herprint worden. Op de bon wordt vervolgens de status van de betaling geprint.

EFT X-Rapport
Deze optie geeft een X-rapport van de betalingen afgehandeld door interpay (Alleen bij gebruik van de Hypercom HFT201)

Exclusief/Inclusief
Deze preset bepaalt of u de bedragen in het kassascherm exclusief of inclusief BTW ziet en invoert. Zodra artikelen zijn geselecteerd in de kassa, kunt u de stand niet meer wijzigen. Boven de invoer regel wordt getoond in welke stand de kassa verkeert:

Factuurdebiteur
Als de factuurdebiteur een andere is dan de orderdebiteur (ingevoerd via de preset Debiteurencode of Debiteurenselectie), kunt u deze met deze preset selecteren.

Faktuurkorting
Indien u over de gehele bon een bedrag als korting wil geven, kunt u via deze preset het bedrag ingeven. Aan een preset met deze functie dient u een conditie artikel te koppelen. De korting wordt vervolgens geboekt op de omzetrekening van dit conditieartikel.

Faktuurkorting %
Indien u over de gehele bon een percentage als korting wil geven, kunt u via deze preset het percentage ingeven. Aan een preset met deze functie dient u een conditie artikel te koppelen. De korting wordt vervolgens geboekt op de omzetrekening van dit conditieartikel.

Faktuuromschrijving
Deze preset geeft u de mogelijkheid om een specifiek kenmerk mee te geven aan de kassabon anders dan de standaardomschrijving 'Kasboek'.

In de wacht zetten
Deze preset maakt het voor de kassier mogelijk om een open bon in de wacht te zetten. Een open bon is een bon zonder betaling en met een openstaand bedrag hoger dan nul. Tevens is het mogelijk om een bon waarop reeds een deelbetaling is gedaan in de wacht te zetten.

Internetadres
Aan deze preset kunt u een adres van een web site koppelen. Als u deze preset intoetst, wordt automatisch deze web site geopend.

Kassier
Met deze preset kunt wisselen van kassier zonder het scherm af te sluiten.Vervolgens kunt u kiezen uit een lijst van beschikbare kassiers.

Kassiercode
Met deze preset kunt wisselen van kassier zonder het scherm af te sluiten.Aan deze preset dient een vaste waarde gekoppeld te worden, zodat bij het gebruikt van de gekoppelde toetsen altijd dezelfde kassier geselecteerd wordt.

Klantstatistieken
Voor alle debiteuren kunt u met deze preset de statistieken opvragen.

Kostendragerselectie
Met deze preset kunt u per regel een kostendrager selecteren.

Kostenplaats
Met deze preset kunt u voor de gehele bon een kostenplaats selecteren.

Kostenplaatsselectie
Met deze preset kunt u voor de gehele bon de gekoppelde kostenplaats selecteren. aan deze preset is een vaste kostenplaats gekoppeld.   

Layout Selecteren
Met deze present kunt u een afwijkend bonlayout selecteren voor de komende verkoop. Daarna wordt de standaard layout weer gebruikt.

Leverdatum
Deze preset geeft u de mogelijkheid om een afleverdatum anders dan de huidige in te geven voor de actieve kassabon. 

Nieuwe contactpersoon
U kunt vanuit de kassa een nieuwe contactpersoon aan een debiteur toevoegen.

Notitie
U kunt een notitie toevoegen aan een bon in de kassa.

Omschrijving
Van een aangeslagen artikel kunt u de omschrijving wijzigen. De gewijzigde omschrijving is zowel op uw beeldscherm als op de kassabon zichtbaar. De wijziging wordt niet opgeslagen in de database.

Openen kassalade
Als er een kassalade is aangesloten aan het kasregister en de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, zal de kassalade open gaan als de preset is gekozen.

Openstaande posten verrekenen
Met deze preset kunt u de openstaande posten van een debiteur selecteren om deze vervolgens te laten betalen. Indien u nog geen debiteur heeft geselecteerd. Het is niet mogelijk extra artikelen aan te slaan in deze sessie.

Optellen
Deze preset maakt het mogelijk om bij een reeds ingevoerd aantal van een artikel een bepaalde hoeveelheid op te tellen. In alle gevallen waar de preset 'Aantal' gebruikt kan worden kan ook de preset 'Optellen' worden gebruikt.

Opvragen
Met deze preset kan een bon die in de wacht is gezet, worden opgevraagd. Een bon wordt actief als de kassier een bonnummer invult en dan de preset gebruikt. Als de preset wordt gebruikt zonder eerst een bonnummer in te geven, verschijnt een overzicht van alle bonnen in de wacht.

Prijs
Met deze preset kunt u een aangeslagen artikel een nieuwe prijs geven. De nieuwe prijs wordt niet opgeslagen in de database.

Reden korting selectie
Met deze preset kunt een reden selecteren waarom er korting is verleend.

Reden retour selectie
Met deze preset kunt een reden selecteren waarom het artikel retour is genomen.

Regel korting
Met deze preset kunt u per regel een kortingsbedrag meegeven.

Regel korting %
Met deze preset kunt u per regel een kortingspercentage meegeven.

Regel verwijderen
Met deze preset kunt u een regel verwijderen.

Retour
Met deze preset kunt u artikelen retour nemen, bijvoorbeeld als een klant een eerder gekocht artikel komt inruilen.

Schermtoetsenbord
Hiermee kunt u het Windows schermtoetsenbord gebruiken (Alleen voor windows XP).

Slipprinter
Wanneer u deze preset selecteert dan zullen de volgende bonnen op de slipprinter worden afgedrukt, zodra men een bon laat
vervallen of de kassasessie wordt beëindigd dan wordt daarna de standaard layout weer gebruikt.

Standaard-layout
Wilt u binnen een kassa-sessie de standaard bon-layout wijzigen, dan kunt u deze preset gebruiken.

Totaal
U kunt het totaal van de bon opvragen met deze preset. Het is mogelijk door te gaan met verkopen na gebruik van deze preset. 

Valutabedrag
Met deze preset kunt u de waarde van een bon in andere valuta opvragen. Ook kunt u de waarde van het ingevoerde bedrag in een andere valuta opvragen door eerst een bedrag in de standaardvaluta in te voeren en vervolgens de preset te gebruiken.

Verlies
U kunt verliezen met deze preset registreren. Deze preset kan alleen worden gebruikt als nog geen bon actief is en geen debiteur is geselecteerd. Deze functionaliteit is identiek aan de functionaliteit in [Voorraad, Magazijnbeheer, Tellingen].

Vertegenwoordiger
Met deze preset kunt u een andere vertegenwoordiger aan een bon koppelen dan de standaardvertegenwoordiger die is opgegeven via [Systeem, Algemeen, Instellingen, POS].

Vertegenwoordigerscode
U kunt per vertegenwoordiger een aparte preset aanmaken, zodat de vertegenwoordiger snel kan worden geselecteerd. U moet aan deze preset een vertegenwoordiger koppelen.

Voorraadgegevens
Met deze preset kunt u per artikel de voorraadgegevens opvragen.

Vooruitbetaling order
Met deze preset kunt u een vooruitbetaling doen op een bestaande order.

Waarde
Deze preset kunt u gebruiken om een van te voren bepaalde waarde in de kassa te kunnen gebruiken.

Werknemers

Voor interne betalingen door werknemers (aangemaakt in de module HR), bijvoorbeeld in een bedrijfskantine, kunt u deze preset gebruiken. Als een werknemer aan een bon gekoppeld is, kan alleen op rekening betaald worden.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.345.488
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer