One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Service intern

Introductie

Service intern wordt gebruikt wanneer er sprake is van interne serviceverlening. Wanneer een bepaalde afdeling binnen uw organisatie contact opneemt om een storing in een installatie te melden. Aan de hand van deze melding bepaalt u (al dan niet op een later tijdstip) welke acties moeten worden ondernomen om het probleem te verhelpen. De mogelijkheid bestaat om op basis van de standaard template 'service intern' een eigen activiteit te definiëren, bijvoorbeeld service call.

U kunt met de module E-Service management in menu [Service, Invoer, Meldingen] kiezen voor de knop 'Nieuw'. U krijgt dan twee keuzes. De keuze 'Service intern' wordt in dit document beschreven.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.436.592
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer