One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Grootboekrekening type kostenrekening

Introductie

Introductie

Alle kosten met betrekking tot de winst en verliesrekening moeten geregistreerd worden op de grootboekrekening met het type kostenrekening. De grootboekrekening van het type kostenrekening zal dan ook altijd een winst & verlies rekening zijn.

 

Uitleg

Om meer inzicht te krijgen in de kosten kunnen enkele velden verplicht gesteld worden wanneer transacties worden gedaan op een kostenrekening. Op deze manier kunt u een sub-administratie onderhouden. Om een waterdichte subadministratie te kunnen garanderen, dient u het invoeren van deze grootheden verplicht te stellen. Dit kan op het tabblad Basis op het  onderhoud van een rekening. Afhankelijk van de inhoud van de gebruikerslicentie, kunt u de volgende velden verplicht stellen:

  • Kostenplaats: om per kostenplaats te registreren
  • Kostendrager: om per kostendrager te registreren
  • Artikel: om per artikel te registreren
  • Project code: om per project te registreren
  • Aantallen: om per aantallen (artikel) te registreren
  • Medewerker: om per medewerker te registreren

Het verplicht stellen van velden, nadat transacties zijn geboekt, heeft geen invloed op deze transacties.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.438.017
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer