One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Aandachtspunten voor de migratie naar Exact Globe Next

Het overgangsmoment naar Exact Globe Next is een belangrijk moment. Niet alleen heeft u vanaf dat moment de beschikking over de nieuwste generatie administratieve software, ook bepaalt het overgangsmoment hoeveel van de nieuwe mogelijkheden u werkelijk ten volle gaat benutten. Om u hierop voor te bereiden hebben wij een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

 

 

Algemene aandachtspunten

 1. Om optimaal van de mogelijkheden in Exact Globe Next gebruik te kunnen maken is het verstandig om vanaf het eerste moment rekening te houden met de verbeteringen in Exact Globe Next. Hierbij is de keuze van het conversiescenario belangrijk.

 2. Wij adviseren u dringend de nieuwste versie van Exact Globe Next te installeren. Voor de meest recente versie van Exact Globe Next kunt u kiezen voor de button ‘Update’ om de nieuwste programmatuur te downloaden. Tevens kunt u een nieuwe cd-rom aanvragen door een Contact Support via de Customer Portal in te voeren.

 3. Het is belangrijk om te controleren of uw hardware, besturingsysteem en Office versie aan de systeemeisen van Exact Globe Next voldoen. Bepaalde besturingssystemen en Microsoft Office versies worden niet meer ondersteund.

 4. De brochure ‘Aan de slag met Exact Globe Next’ begeleidt u bij de installatie van uw programmatuur en het aanmaken van uw administratie.

 5. Indien u zich in een specifiek menupad bevindt, kunt u kiezen voor ‘F1’ en dan krijgt u alle helpbestanden te zien die horen bij deze functie. U heeft de beschikking over de off-line helpfuncties mits u tijdens een internetupdate van Exact Globe Next de optie ‘Download off-line helpbestanden’ heeft aangevinkt. Wanneer er geen offline helpbestanden zijn geïnstalleerd opent u met de F1 toets de online helpfunctie.

 6. Om u te ondersteunen bij de migratie naar Exact Globe Next kunt u uw vragen ook on-line via onze internetsite stellen. U kunt de afdeling Customer Support ook telefonisch bereiken. Het telefoonnummer is 015 - 711 51 00.

 7. Tijdens de conversie wordt u ook om uw licentie bestand gevraagd. Het licentiebestand is nodig om de aangeschafte modules te kunnen benaderen. U kunt deze van onze Customer Portal op www.exact.nl downloaden. U heeft hiervoor per mail een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Indien u deze gebruikersnaam en wachtwoord niet heeft ontvangen kunt u via www.exact.nl hiervoor een verzoek indienen.

  Om in te kunnen loggen op de Exact Customer Portal gebruikt u uw klantnummer, uw wachtwoord en bij het domein vult u in EWEB. Maakt u gebruik van Windows XP dan dient u in te loggen met EWEB\<uw klantnummer> en vervolgens uw wachtwoord.

  Zie voor meer informatie documenten “Selecteren en downloaden licentiebestand vanuit Exact Globe Next” en “Licentiebestand Exact Globe Next downloaden vanaf de Customer Portal”
 8. Om na de conversie gegevens te kunnen vergelijken en controlelijsten te kunnen doorlopen is het van belang dat u, na de conversie, ook uw administratie in Exact Globe 2000, Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows kunt benaderen. Het is van groot belang om pas in de geconverteerde administratie verder te werken wanneer de controlelijsten doorlopen zijn en u er van bent overtuigd dat de gegevens correct geconverteerd zijn.
   

Belangrijke controlestappen voor de conversie:

 • Controleer en Verwerk alle boekingen, facturen en bankafschriften definitief in de administratie.

 • Controleer en print de Balans en Winst&Verlies uit.

 • Controleer en print de openstaande postenlijst en saldilijst van debiteuren en crediteuren uit.

 • Controleer in de administratie of de grootboekrekeningen van het juiste type zijn (neutraal, kosten, omzet, etc.)

 • Controleer of alle systeeminstellingen van de dagboeken, grootboekkoppeling en andere instellingen kloppen.

 • Controleer in de administratie de BTW-codes en de betalingscondities.

 • Draai een aanwezige bankcontrole en/of consistentiecontrole in het pakket om de administratie te controleren om consistentie.

MAAK HIERNA BACKUP(S) VAN UW ADMINISTRATIE(S)

 

De volgende punten zijn van toepassing wanneer u een conversie van stamgegevens of stamgegevens met mutaties uitvoert

 1. Voordat u de daadwerkelijke conversie uitvoert, raden wij u aan uw administratie te controleren door middel van de controlelijsten uit document ‘Migreren naar Exact Globe Next’. Per module is hiervoor een controlelijst opgenomen, die onderverdeeld is in twee delen. Indien u alleen de stamgegevens converteert, hoeft u alleen het bovenste gedeelte van de controlelijsten door te nemen. Als u voor de stamgegevens met mutaties heeft gekozen, dan dient de gehele controlelijst doorgenomen te worden.

 2. Als u een conversie uit Exact Globe 2000 uitvoert wordt uw bestaande administratie geconverteerd. Wij raden u dringend aan om voordat u de conversie start een back-up te maken van uw administratie in Exact Globe 2000. En tevens deze back-up te controleren.

 3. Als u van plan bent om uw administratie te converteren naar Exact Globe Next, dan raden wij u in ieder geval aan om een proefconversie uit te voeren op een kopie van uw administratie. U kunt bijvoorbeeld een back-up van uw administratie op een hiervoor gereserveerd werkstation of een server teruglezen en de proef conversie uitvoeren.

 4. De conversie van administratie gegevens is een belastend proces. Het is hierdoor van groot belang om tijdens de daadwerkelijke conversie alle overige applicaties te sluiten en geen andere applicaties te starten. Houd er rekening mee dat als u in een netwerk omgeving werkt en de administratie op een server staat deze door de conversie extra belast wordt. Hierdoor is het mogelijk dat uw server trager op verzoeken van andere gebruikers reageert. Wij adviseren om de conversie op een tijdstip uit te voeren wanneer het aantal gebruikers die gebruik maken van de server minimaal is.

 

Financiële aandachtspunten

 1. De BTW afhandeling verschilt in Exact Globe Next van de vorige versies. Alle boekingen die zijn gemaakt in de vorige versies kunnen na het converteren niet meer worden aangepast. Tevens kunnen er over de geconverteerde boekingen geen BTW-aangiftes meer worden gedaan. Voordat de conversie wordt uitgevoerd zullen in de vorige versies alle BTW-aangiftes moeten worden gedaan. Zie voor meer informatie document Aandachtspunten voor de BTW voor en na conversie naar Exact Globe Next"

 2. Om de nieuwe BTW functionaliteit te ondersteunen worden er eveneens nieuwe stamgegevens aangemaakt. Er worden twee nieuwe grootboekrekeningen aangemaakt van het type crediteuren. Deze grootboekrekeningen worden aan alle BTW-codes gekoppeld. Tevens wordt er een nieuwe crediteur aangemaakt, de Belastingdienst. Ook deze is gekoppeld aan de BTW-codes. Zie voor meer informatie document “Aandachtspunten voor de BTW voor en na conversie naar Exact Globe Next"

 3. Bij een conversie van administratiegegevens uit Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows worden voor memoriaal dagboeken nieuwe grootboekrekeningen aangemaakt. Dit omdat in Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows aan memoriaal dagboeken geen grootboekrekeningen gekoppeld kunnen worden. In Exact Globe Next dient aan elk dagboek van type memoriaal een grootboekrekening gekoppeld te zijn. Indien gewenst kunnen deze grootboekrekeningen na de conversie vernummerd worden.

 

Logistieke aandachtspunten

 1. Van de voorraadposities wordt alleen de werkelijke voorraad geconverteerd. Er worden in Exact Globe Next hiervoor tellingen aangemaakt. Het is hierdoor van belang om goed te controleren of de werkelijke voorraad in Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows correct is. Als de werkelijke voorraad in Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows niet correct is raden wij u aan om hiervoor contact op te nemen met onze afdeling Customer Support of de voorraad posities niet te converteren.

 2. Wanneer er alleen stamgegevens worden geconverteerd en tijdens de export via optie ‘Geavanceerd’ de bestand ‘Artikel per magazijn’ is aangevinkt, zullen er eveneens tellingen worden aangemaakt. Als dit niet gewenst is zal het vinkje bij ‘Artikel per magazijn’ worden uitgezet. Een artikel waarop tellingen aanwezig zijn kan na de conversie niet worden verwijderd. Indien u uw administratie wilt opschonen dient u hier rekening mee te houden.

 3. De projectfunctionaliteit verschilt in Exact Globe Next van de vorige pakketen. In Exact Globe Next moet er een 1:1 relatie zijn tussen projecten en verkooporders. Indien deze nog niet aanwezig is zal er of een extra project worden aangemaakt of er zal een extra verkooporder worden aangemaakt.

 4. Bij een conversie uit Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows worden alleen de uit E-Project gejournaliseerde financiële mutaties geconverteerd.

 5. Bij een conversie van Exact Globe 2000 wordt de onderhanden werk methode op de afgehandelde contractmethode gezet. Lees voor meer informatie dit document.

 6. Het is ook mogelijk de factuurhistorie naar Exact Globe Next te converteren. Wanneer een geconverteerde historische factuur opnieuw afgedrukt wordt kan dat alleen door bij afdrukken te kiezen voor optie ‘Factuurhistorie’. De optie ‘Dupliceren’ is niet beschikbaar voor geconverteerde facturen. Wij raden u aan om de factuurhistorie alleen te converteren wanneer u deze daadwerkelijk ook gaat raadplegen.

 7. Voor de geconverteerde orders in de orderhistorie is het niet mogelijk om de historische order opnieuw af te drukken.

 

Aandachtspunten met betrekking tot bouwstenen

Onderstaand overzicht geeft weer aan welke voorwaarden dient te worden voldaan om administraties met bouwstenen te converteren van Exact Globe 2000 naar Exact Globe Next.

Belangrijk: Er dient altijd een standaard proefconversie plaats te vinden op basis van de laatste commerciële batch van Globe 2000 en de meeste recente release van Exact Globe Next en de software van de bouwstenen. Naast deze aanvullende aandachtpunten gelden bij het converteren van een administratie met bouwstenen dezelfde voorwaarden als bij de standaard conversie.
 

Item Bouwsteen Conversie
SE5121 Rekenregels Geen extra voorwaarden
SE5125 E-Textiel Geen extra voorwaarden
SE5126 Matrix Geen extra voorwaarden
SE5235 NMB-Heller koppeling   Geen extra voorwaarden
SE5236 DLL-koppeling     Geen extra voorwaarden
SE5237 DHl-koppeling      Geen extra voorwaarden
SE5311 Inkomend Factuurregister   Alle Inkomende factuur boekingen moeten verwerkt zijn
SE5312 Rekening Courant Alle rekening courant boekingen moeten verwerkt zijn
SE5313 Verplichtingenadministratie Geen extra voorwaarden
SE5331 EDI Geen extra voorwaarden
SE5430 Poortwachter Geen extra voorwaarden
SE5465 MJK (Museum Jaarkaart)  Geen extra voorwaarden
SE5470 BTW Compensatie Fonds Geen extra voorwaarden


Door middel van bovenstaande hopen wij u voldoende informatie te hebben gegeven om een goede start te maken. Wij wensen u veel plezier met het gebruik van Exact Globe Next!

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.009.392
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer