One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het gebruik van telfrequentie

Introductie

Om ervoor te zorgen dat het tellen van artikelen niet onnodig vaak of onnodig veel tijd in beslag neemt, is het mogelijk voor elk artikel in te stellen hoe vaak dit geteld dient te worden. Artikelen met een laag aantal maar een hoge waarde dienen vaker geteld te worden dan veelvoorkomende artikelen met een lage waarde.

 

Uitleg van de velden

Per artikel dient u eerst aan te geven wat de telfrequentie van dit artikel is. Dit kunt u als volgt doen:

  • Ga naar het artikelonderhoud, bijvoorbeeld via het menupad [Inkoop, Artikelen, Onderhouden].
  • Open het artikel en ga naar het tabblad 'Voorraad'.
  • Selecteer in de sectie 'Magazijnen' een magazijn en klik aan de linkerzijde van het scherm op het 'Bewerken'-icoon om het 'Artikelen per magazijn' scherm te openen.
  • Hier kunt u vervolgens de telfrequentie aanpassen.

Bovenstaand artikel dient dus om de 7 dagen geteld te worden. Wilt u de waarde van de telfrequentie voor een groot aantal artikelen tegelijk wijzigen, dan kunt u dit ook doen middels de optie 'Batch-update'. Bij artikelen waarbij u niet wilt werken met telfrequentie, laat u de waarde op nul staan.

Nu kunt u via [Voorraad, Magazijnbeheer, Tellingen] de nieuwe telling invoeren. Als u daar voor nieuw kiest, verschijnt een scherm waarin een aantal gegevens kan worden ingevoerd. Hierbij is de peildatum en het gebruik van telfrequentie van belang.

Indien u aangeeft gebruik te willen maken van telfrequentie, zullen alleen artikelen op de tellijst verschijnen die een telfrequentie hebben ingevuld én waarbij de datum van de vorige telling met daarbij opgeteld het aantal dagen van de telfrequentie op of vóór de peildatum valt. Zie hiervoor het volgende voorbeeld;

Systeem datum Peildatum 
telling
Datum laatste telling
(artikelkaart)
Telfrequentie
(in dagen)
Op tellijst?
01-06-2004 01-06-2004 10-05-2004 30 Nee
01-06-2004 01-06-2004 30-04-2004 30 Ja
01-06-2004 01-06-2004 10-05-2004 7 Ja
01-06-2004 01-05-2004 01-03-2004 30 Ja
01-06-2004 15-06-2004 10-05-2004 30 Ja
01-06-2004 01-05-2004 - 30 Ja

Als u een telling wilt invoeren voor de artikelen waarbij niet gebruik gemaakt wordt van de telfrequentie (waarde nul), dan kunt u de optie 'Gebruiken: Telfrequentie' uitzetten. Ook de artikelen waarbij wel een telfrequentie gevuld is, worden dan getoond.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.295.454
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer