One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Door de conversie aangemaakte log bestanden

Tijdens de conversie worden een aantal bestanden gegenereerd waaruit geconcludeerd kan worden of een conversie technisch wel of niet succesvol is geweest. Deze bestanden kunt u terugvinden in de map "C:\Documents and Settings\<GEBRUIKERSNAAM>\Local Settings\Application Data\Exact Software\" .

Wanneer u de conversie uitvoert op een werkstation met Windows Vista worden worden de logbestanden weggeschreven in de map "C:\Users\<GEBRUIKERSNAAM>\appdata\local\exact software\".

In dit document kunt u een globale beschrijving terugvinden van de functie van deze bestanden.

IntegrityPreCheck.xls
Deze excelsheet wordt gebruikt om de integriteit van de database voor conversie te bepalen. Fouten die hierin weergegeven worden dienen door conversie herstelt te worden. Resultaat hiervan kan gemeten worden in de Integritypostcheck excelsheet.

IntegrityPostCheck.xls
Deze excelsheet controleert de integriteit van de administratie na conversie. Voor alle controles geldt een ‘OK’ als deze controle geslaagd is en een ‘NOT OK’ als deze controle faalt. Het betreft de volgende onderdelen:

Sales/Purchase entries
Dit punt controleert op het feit of in en verkoopfacturen in de tabel banktransactions qua gegevens overeenkomen met de tabel gbkmut.

Empty entryguids
De guid is een soort van codeveld in de database wat gebruikt wordt om bepaalde tabelvelden aan elkaar te linken. Indien deze velden leeg zijn kan de koppeling niet worden gelegd en is dus deze controle niet geslaagd.

Ledger entries inconsistent
Deze controle bekijkt of er grootboekmutaties niet consistent zijn.

Direct cost allocations
Deze controle geeft aan of er in via een kas of bankrekening direct geboekt is op een kostenrekening zonder tussenkomst van een relatie. Dit is volgens de logica van Exact Globe Next niet toegestaan.

Bank/Cash allocations
Deze controle geeft aan of er geld geparkeerd staat op een tussenrekening die niet gedefinieerd is als Betalingen Onderweg rekening.

Debtor/Creditor Links
Deze controle geeft aan of er een debiteurenrekening gebruikt is met een crediteur of een crediteurenrekening met een debiteur.

Due date
Deze controle geeft aan of de vervaldatum overal correct is gevuld in de openstaande posten.


Matchingpostchecks.xls
Deze excelsheet beschrijft of het koppelen van de geldstromen aan de facturen overal goed verlopen is. Voor conversie gekoppelde posten dienen ook na conversie correct afgeletterd te zijn. Deze excelsheet bevat ook een aantal gedetailleerde controles, deze hebben allen betrekking op het afletteren van geldstromen met facturen.

 

Conv.log bestand
In dit tekstbestand kan eventueel verworpen data bekeken worden. Wat en waarom zijn bepaalde gegevens uit de bronadministratie tijdens conversie verworpen? Deze informatie kan gebruikt worden om te analyseren waarom data verworpen is.

Reports.xls
Deze excelsheet controleert of, indien er sprake is van salaris, de conversie technisch succesvol is uitgevoerd.

 

ResultV3.xls
In dit verslag zijn 3 tabbladen beschikbaar, namelijk 'Saldilijst debiteuren', 'Saldilijst crediteuren' en 'Grootboeksaldi'. Deze tabbladen tonen de saldi per debiteur, crediteur en grootboekrekening zoals deze in de bronadministratie staan. Dit bestand wordt alleen gegenereerd bij een conversie van Exact (Globe) voor Dos en Exact (Globe) voor Windows naar Exact Globe Next.

Result304.xls
In dit verslag zijn 3 tabbladen beschikbaar, namelijk 'Saldilijst debiteuren', 'Saldilijst crediteuren' en 'Grootboeksaldi'. Deze tabbladen tonen de saldi per debiteur, crediteur en grootboekrekening zoals deze in de bronadministratie staan. Dit bestand wordt alleen gegenereerd bij een conversie van Exact Globe 2000 naar Exact Globe Next.

Result325.xls
Dit verslag bevat dezelfde tabbladen als het verslag ResultV3.xls. Echter, in dit geval worden de saldi per debiteur, crediteur en grootboekrekening getoond zoals deze na conversie in de geconverteerde administratie staan.

ConversionResult.xls
Na de conversie wordt de totaal openstaande saldo per debiteur, crediteur en saldo per grootboekrekening vergeleken met de gegevens in Exact Globe 2000, Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows.

 

UpdateFrom304to325.log bestand
In dit tekstbestand kunt u controleren of tijdens het bijwerken van de database definitie en conversie foutmelding gegenereerd zijn. Dit bestand wordt alleen gegenereerd bij een conversie van Exact Globe 2000 naar Exact Globe Next.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 08.419.965
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer