One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual C/S - [Crediteuren, Crediteurenanalyse]

[Crediteuren, Crediteurenanalyse]

Debiteur/Crediteur

Voer een debiteur / crediteur of een reeks van crediteuren / debiteuren in die u wilt opnemen in het overzicht.

Boekjaar

Selecteer een boekjaar of een reeks van boekjaren.

Periode

Voer een periode of een reeks van perioden in.

Voorkeuren

Verdicht tot 1 regel per crediteur / debiteur

Als u alleen de totalen per debiteur / crediteur wilt zien, dan kunt u deze optie activeren.

Factuurbedrag ongelijk 0

Als u deze optie aankruist, worden alleen de facturen getoond, die in de selecteerde periode(n) zijn verstuurd. Betalingen die zijn verricht in dezelfde periode(n) zullen ook worden getoond. (Deel)betalingen die buiten de geselecteerde periode(n) zijn ontvangen worden niet getoond, ook al is de factuur ingevoerd in een van de geselecteerde perioden. Als een overzicht wordt opgevraagd van een periode waarin wel betalingen zijn ontvangen, maar geen factuur is verstuurd, dan zullen de betalingen niet worden getoond.

Sorteren

Er zijn verschillende manieren om de gegevens te sorteren. De gegevens kunnen worden gesorteerd op debiteur / crediteur en op boekstuknummer. Als u 'Alleen factuurnummer' selecteert, dan worden alle facturen van alle debiteuren / crediteuren getoond gesorteerd op boekstuknummer. Als u kiest voor 'Nummer' dan heeft u twee extra keuzen. U kunt 'Datum' selecteren. U zult dan alle facturen per debiteur/crediteur zien gesorteerd op datum. Als u 'Boekstuknummer' selecteert, dan zult u alle facturen per debiteur / crediteur zien gesorteerd op boekstuknummer.

Klik nu op 'OK'. U zult de debiteuren- / crediteurenanalyse zien. Het overzicht toont u de facturen: de factuurdatum, het bedrag in de standaard en vreemde valuta, (deel)betalingen en de doorlooptijd van de facturen.


Finance Manual C/S > Inhoud > Debiteuren- en crediteurenadministraties voeren > [Crediteuren, Crediteurenanalyse]

XFiveFourFourX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.842.477
 Assortment:  Date: 10-03-2005
 Release:  Attachment:
 Disclaimer