One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht Journaalposten

Introductie

Met het overzicht journaalposten kunt u totaaljournaalposten uitdraaien. Op deze manier kunt u snel een overzicht genereren van de financiële boekingen. U heeft vele mogelijkheden om dit overzicht op te vragen. Bijvoorbeeld per periode, per werknemer, voor alle perioden, voor alle werknemers, per kostenplaats enzovoort. U genereert het overzicht in het menu [Salaris, Verslagen, Journaalposten].

Velden

Knoppen

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.435.739
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer