One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Excel Add-in: Functies invoegen/gebruiken

Introductie

Introductie

In dit document zijn de functies welke binnen Excel beschikbaar zijn middels de Excel Add-in systematisch gerangschikt naar hoofdgroepen: Algemeen, Grootboek/financieel, Debiteuren en crediteuren administratie, Order- en faktuuradministratie, Voorraad, Human Resource en project. Middels Ctrl-F kunt een zoekfunctie opstarten waarmee u ook de naam van de functie of een ander sleutelwoord kunt zoeken. De snelkoppelingen bij de functies verwijzen naar nadere uitleg van de betreffende functie.

 

Algemeen

 

    Functie Resultaat
CO_DATA Inhoud van de velden uit het administratiegegevens-bestand
FILE_FIELD Velden uit database ophalen
FILE_FIRST Het eerste record uit een bestand
FILE_NEXT Het eerstvolgende record uit een bestand
IS_HIDDEN Waarde 'TRUE': de cel is verborgen; waarde 'FALSE': de cel is niet verborgen
HR_DATA

De veldwaarde van een medewerker (Personeel) opnemen.

 

Grootboek/financieel

    Functie Resultaat
ACC_BAL Saldo van een rekening of een reeks van rekeningen
ACC_BAL_DATE Saldo van een rekening of een reeks hiervan op datum
ACC_DATA Inhoud van de velden in het grootboekrekeningen-bestand
BUDGET_CC budgetsaldo van een kostenplaats per grootboekrekening, verdichting of hoofdverdichting
BUDGET_CU

budgetsaldo van een kostendrager per grootboekrekening, verdichting of hoofdverdichting

BUDGET_BAL budgetsaldo van een budget per grootboekrekening, kostenplaats of kostendrager
CAT_BAL Saldo van een (reeks) grootboekrekeningen per categorie
CAT_DATA Saldo van een (reeks) grootboekrekeningen op datum per categorie
CC_BAL Saldo van een kostenplaats per rekening of reeks hiervan
CC_BAL_DATE Saldo van een kostenplaats op datum per rekening of reeks hiervan
CC_DATA Inhoud van de velden uit het kostenplaatsenbestand
CC_MAIN_CLASS Saldo van een kostenplaats per hoofdverdichting of een reeks hiervan
CC_MAIN_CLASS_DATE Saldo van een kostenplaats op datum per hoofdverdichting of een reeks hiervan
CC_SUB_CLASS Saldo van een kostenplaats per verdichting of reeks hiervan
CC_SUB_CLASS_DATE Saldo van een kostenplaats op datum per verdichting of reeks hiervan
CU_BAL Saldo van een kostendrager per rekening of reeks hiervan
CU_BAL_DATE Saldo van een kostendrager op datum per rekening of reeks hiervan
CU_DATA Inhoud van de velden uit het kostendragersbestand
CU_MAIN_CLASS Saldo van een kostendrager per hoofdverdichting of reeks hiervan
CU_MAIN_CLASS_DATE Saldo van een kostendrager op datum per hoofdverdichting of een reeks hiervan
CU_SUB_CLASS Saldo van een kostendrager per verdichting of reeks hiervan
CU_SUB_CLASS_DATE Saldo van een kostendrager op datum per verdichting of reeks hiervan
CURR_CODE_DATA Inhoud van de velden uit het valutacode bestand
CURR_INFO Standaard- of secundairevalutacode
EXCHANGE_RATE Koers die bij een valutacode hoort
GL_BAL Saldo van een kostenplaats en kostendrager per grootboekrekening of reeks hiervan
GL_BAL_DATE Saldo van een kostenplaats en kostendrager op datum per grootboekrekening of reeks hiervan
GL_TRANS Saldo van alle mutaties op een grootboekrekening
GL_TRANS_DATE Saldo van alle mutaties op een grootboekrekening op datum
MAIN_CLASS_BAL Saldo van een hoofdverdichting of een reeks van hoofdverdichtingen
MAIN_CLASS_BAL_DATE Saldo van een hoofdverdichting of een reeks van hoofdverdichtingen op datum
MAIN_CLASS_DATA De inhoud van de velden in het bestand hoofdverdichting
SUB_CLASS_BAL Saldo van een verdichting of een reeks van verdichtingen
SUB_CLASS_BAL_DATE Saldo van een verdichting of een reeks van verdichtingen op datum
SUB_CLASS_DATA De inhoud van de velden in het bestand verdichtingen

 

Debiteuren-/crediteurenadministratie 

    Functie Resultaat
CRD_DATA Inhoud van de velden van het crediteurenbestand
CRD_OUTSTAN_ALL Gegevens over alle openstaande posten die minder dan gespecificeerd aantal dagen oud zijn
CRD_OUTSTANDING Gegevens over één openstaande post
DEB_DATA Inhoud van de velden van het debiteurenbestand
DEB_OUTSTAN_ALL Gegevens over alle openstaande posten die minder dan gespecificeerd aantal dagen oud zijn
DEB_OUTSTANDING Gegevens over één openstaande post

 

Order- en factuuradministratie  

      Functie Resultaat
ITEM_DATA De veldwaarde van een artikel (item) in het werkblad opnemen
ITEM_DELIVERY De levertermijn van een artikel in het werkblad opnemen
ITEM_GROUP_DATA De veldwaarde van een artikelgroep in het werkblad opnemen
STOCK_INFO Voorraadposities van een artikel in het werkblad opnemen
REV_DEBTOR Omzetstatistieken per debiteur en/of vertegenwoordiger
REV_DEBTOR_FY Omzetstatistieken per debiteur en/of vertegenwoordiger, waarbij een selectie op boekjaar gemaakt kan worden
REV_GROUP Gegevens over omzetstatistieken uit administratie
REV_GROUP_FY Gegevens over omzetstatistieken uit administratie, waarbij een selectie op boekjaar gemaakt kan worden
REV_ITEM Omzetstatistieken per artikel en/of debiteur
REV_ITEM_FY Omzetstatistieken per artikel en/of debiteur, waarbij een selectie op boekjaar gemaakt kan worden

Projectadministratie

    Functie Resultaat
PROJ_DATA De veldwaarde van een Project in het werkblad opnemen
PROJ_FIN_DATA Financiële gegevens over een project in het werkblad opnemen
PROJ_LEDGER Mutaties per projectgrootboekrekening in het werkblad opnemen.
PROJ_TOTAL_EMP  Mutatietotalen per medewerker in het werkblad opnemen
PROJ_TOTAL_MACH Mutatietotalen per materieeleenheid in het werkblad opnemen

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.440.842
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer