One moment please...
 

1. Bekijk de berichten van de import:

Dit is het symbool voor een waarschuwing. Een waarde in het importbestand wordt niet geaccepteerd, maar de regel wordt hier niet op afgekeurd. In de melding staat wat er is aangepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er teveel gegevens in een bepaald veld staan. Dit wordt dan ingekort (truncate) door de programmatuur.

   Dit is het symbool voor een fout. Een bepaald veld in deze regel word afgekeurd, en hierdoor wordt het gehele record afgekeurd. De melding hierbij verwijst over het algemeen naar een tabel, een veld en een waarde.

 

2. Bekijk nu het importbestand aan de hand van de definities:

Bekijk het afgekeurde veld in het bestand. Als bijvoorbeeld veld Valuta wordt afgekeurd bij het importeren van financiële boekingen, bekijk dan veld 15 in het bestand (kolom O in Excel). Hier zal een waarde staan die ongeldig is voor het importeren. Vaak wordt een veld afgekeurd, omdat de waarde niet bekend is in Exact Globe Next.

3. Er zijn over het algemeen drie oplossingen mogelijk:

  • Maak de afgekeurde waarde aan in Exact Globe Next, indien mogelijk. In dit voorbeeld: maak een valutacode HFL aan.
  • Wijzig de waarde in het importbestand in een waarde die bekend is in Exact Globe Next. In dit voorbeeld: wijzig  HFL in NLG.
  • Wis de waarde in het betreffende veld en voer een nieuwe import uit. Zorg nu dat de optie "importeren lege waarden" NIET aangevinkt is. Nu zal dit veld niet afgekeurd worden, maar wordt deze waarde dus ook niet geimporteerd. Dit werkt bij de meeste velden.

Opmerking: het kan zijn dat na het wijzigen van het csv-bestand een dergelijke melding naar voren komt bij het importeren:

Dit kan opgelost worden door de "te verwachten" kolom te vullen met een komma ( ' ). In dit voorbeeld is dat veld 40, oftewel kolom AN in Microsoft Excel.

Gerelateerde onderwerpen