One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Filiaal: Kassatransacties registreren en de kasopmaak uitvoeren

Introductie

Introductie

Op de filialen kunnen bijna alle mogelijke kassahandelingen uitgevoerd worden.

Uitleg

Kassatransacties registreren
Op de filialen kunnen op de normale wijze kassatransacties worden ingevoerd. Op de filialen zijn echter een tweetal handelingen niet mogelijk: afboeken openstaande postenen en verkopen op rekening. [Pos, Invoer, Kassa]

Kassatransactie verwerken
Nadat de kassatransactie zijn geregistreerd moeten ze nog batchgewijs worden verwerkt voordat ze kunnen worden uitgewisseld met het hoofdkantoor. [Pos, Invoer, Verwerken]

De kasopmaak uitvoeren
De kasopmaak vindt op de normale wijze plaats op het filiaal. [Pos, Invoer, Kasopmaak]


De verwerkte kassatransacties en die voortkomend uit de kasopmaak kunnen vervolgens worden geƫxporteerd naar het hoofdkantoor. De frequentie van de export kunt u zelf bepalen.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.210.110
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer