One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Journaalposten van E-Productie

Introductie

Voordat u met uw productieadministratie kunt werken dient u de grootboekrekeningen voor E-Productie te definiëren. U vindt de instellingen in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen]. Deze grootboekrekeningen worden gebruikt bij de journaalposten die worden aangemaakt.

De volgende grootboekrekeningen worden gebruikt voor de journaalposten van E-Productie tijdens het uitgeven, ontvangen en afhandelen van productieorders:

  • Productie: Kosten - Deze rekening wordt gebruikt voor het boeken van materiaalkosten, kosten van arbeidsuren en machine-uren en opslagen
  • Productie: Opbrengst - Deze rekening wordt gebruikt voor het boeken van de opbrengst van het gereed eindproduct tegen kostprijs
  • Productie: Afval - Deze rekening wordt gebruikt voor het registreren van afval. Gedurende een productieproces kan er van sommige onderdelen afval ontstaan. Afval zal doorgaans ook een (financiële) waarde hebben. Afval zijn bijvoorbeeld de hoeken van een metalen vierkante plaat nadat er een rond tafelblad uit de plaat is gesneden. Dit afval is geen onderdeel van het eindproduct.
  • Productie: Resultaten - Deze rekening wordt gebruikt om het resultaat van bovenstaande rekeningen op te boeken
  • Productie: OHW - Deze rekening wordt gebruikt om tijdens het productieproces de kosten en opbrengsten te boeken, zodat deze het resultaat niet beïnvloeden.
  • Productie: Uitval - Op deze rekening worden de kosten van het uitval geboekt zodra u uitval opgeeft tijdens het uitgeven van de onderdelen of het ontvangen van het eindproduct. Uitval is het verloren gaan van onderdelen of eindproducten die al in het productieproces zijn opgenomen. Zo kan er bijvoorbeeld tijdens het zagen van een rond tafelblad uitgeschoten worden zodat het tafelblad niet meer rond is. De gehele vierkante plaat waaruit gezaagd wordt kan dan als uitval beschouwd worden.

De grootboekrekeningen dienen als type Verlies & Winst gedefinieerd te worden, behalve de grootboekrekening Productie OHW. Deze dient als type Balans te worden gedefinieerd.

Naast het definiëren van de grootboekrekeningen dient u in de sectie Algemeen in de Productie instellingen via menu [Systeem, Instellingen, Algemeen, Productie instellingen] aan te geven welke OHW methode (veld 'Standaard OHW methode') u wilt gebruiken en of u tijdens het afhandelen van de productieorder gebruik wilt maken van het productieresultaat (veld 'Gebruik productieresultaat').

In de voorbeelden wordt er rekening gehouden met uitval voor de onderdelen en het eindproduct. Tevens is er voor een onderdeel afval gedefinieerd in de stuklijst. Ook ontstaat er een bijproduct tijdens het gehele productieproces.

Scenario 1 - OHW methode 'Productie' met 'Gebruik productieresultaat'

Scenario 2 - OHW methode 'Productie' zonder 'Gebruik productieresultaat'

Scenario 3 - OHW methode 'Nee: OHW' met 'Gebruik productieresultaat'

Scenario 4 - OHW methode 'Nee: OHW' zonder 'Gebruik productieresultaat'

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.736.041
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer