One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Uitleg dagboeken

Introductie

Introductie

Er zijn in totaal 6 verschillende dagboeken. Wanneer welk dagboek wordt gebruikt hangt af van het soort transactie. De verschillende soorten dagboeken zijn er om het invoeren van boekingen te vergemakkelijken.

 

Uitleg

De 6 soorten dagboeken zijn:

 

Kasboek
Het kasboek wordt gebruikt voor het boeken van transacties die met de kas te maken hebben. In het kasboek komen dus alleen transacties voor die te maken hebben met een verandering in het kassaldo. Het betreft hier dus inkomsten of uitgaven in of uit de kas. Aan het kasboek wordt een grootboekrekening gekoppeld met als subtype kas. De boekingen in het kasboek worden dan ook geboekt op deze grootboekrekening.

Bankboek
In het bankboek worden alle transacties geregistreerd die te maken hebben met een verandering in het banksaldo. In het bankboek worden de inkomsten en uitgaven geboekt van een of meerdere bankrekeningen, meestal aan de hand van een dagafschrift, dat wordt ontvangen van de bank.

Aan het bankboek wordt een grootboekrekening van het subtype bankrekening gekoppeld. Voor elke bankrekening kan een grootboekrekening worden aangelegd, maar dit is niet noodzakelijk. Er kan voor worden gekozen om voor elke bankrekening een apart dagboek te gebruiken. Dit is aan te bevelen als het bankboek het banksaldo moet representeren van één bankrekening. Als dit de wens is, dan dient voor elke bankrekening een grootboekrekening aangelegd te worden en een hierbij horend bankboek. Op deze manier kan een subadministratie van de bankrekeningen worden gevoerd.

let op:
Wanneer u de module E-Elektronisch Bankieren in uw licentie heeft dient u na het aanmaken van een dagboek bank een betaalmiddel aan te maken. U krijgt anders een melding bij het invoeren van een bankboeking en kan deze niet worden ingevoerd. Wanneer u module SE1030 E-Elektronisch Bankieren niet in uw licentie heeft, wordt dit automatisch gedaan.

Giroboek
Het giroboek heeft dezelfde functie als het bankboek. Het enige verschil is dat het giroboek gebruikt wordt voor girorekeningen van de Postbank.

Memoriaal
Het memoriaal heeft een bijzondere functie. In het memoriaal kunnen alle transacties worden geregistreerd die in de boekhouding voorkomen. In het memoriaal moeten de bedragen die ingevuld worden bij debet en credit altijd in evenwicht zijn. Het is niet noodzakelijk om naast het memoriaal andere dagboeken te gebruiken. Echter, voor het gemak van het invoeren, is het in de meeste gevallen wenselijk om meerdere dagboeken aan te leggen.

Verkoopboek
Het verkoopboek wordt gebruikt voor de registratie van de verkopen. In dit dagboek worden de transacties geregistreerd met betrekking tot de debiteuren. Aan dit dagboek zal dan ook altijd een grootboekrekening van het subtype debiteurenrekening gekoppeld moeten zijn.

Inkoopboek
De functie van het inkoopboek is dezelfde als het verkoopboek, met als verschil dat het hier transacties betreft die het saldo van de crediteuren beïnvloeden. Er zal aan het inkoopboek dan ook een grootboekrekening met het subtype crediteurenrekening gekoppeld worden.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.452.342
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer