One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De Knop "Interbancair"

Introductie

U heeft bij het invoeren van betalingen en ontvangsten via menupad [Cash flow, Invoer, Cash flow]  knop 'Interbancair'. Met deze knop kunt u handmatig twee soorten cash flow boekingen (betaling en ontvangst) aanmaken voor de betaalmiddelen van twee crediteuren. Vervolgens worden deze tegen elkaar afgeletterd.

Wanneer u gebruik maakt van de knop 'Interbancair' kan er gevraagd worden om een relatienummer. Om deze melding te voorkomen dient u in de instellingen het veld 'Rekening' in te vullen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Administratie instellingen].

 

Uitleg:

Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld weergegeven hoe dit in z'n werk gaat.

Betaling

Maak een nieuwe betaling aan van bank A naar bank B. Bank A zal nu een betaling verrichten aan bank B. U heeft nu de mogelijkheid om de uitgaande termijnen van de betaling direct aan te maken, te wijzigen en te verwijderen.

Verplichte velden:

  • Naar betaalmiddel
  • Bedrag, valuta en datum
  • Type/methode
  • Crediteur. Hier dient u de crediteur in te vullen die u in de Administratie-instellingen bij het veld 'Relatie' heeft gekoppeld.

Niet verplichte velden:

  • Afschriftnummer en datum

Nadat u de betaling heeft ingevoerd kunt u deze fiateren en verwerken. De termijn wacht nu op het bankbestand, zodra deze binnen is kan het afletteren plaatsvinden.

Ontvangst

Maak een nieuwe ontvangst aan van bank B naar bank A. Bank B zal nu een bedrag ontvangen van bank A. U heeft nu de mogelijkheid om de uitgaande termijnen van de betaling direct aan te maken, te wijzigen en te verwijderen.

Verplichte velden:

  • Naar betaalmiddel
  • Bedrag, valuta en datum
  • Type/methode
  • Crediteur: Hier dient u de crediteur in te vullen die u in de Administratie-instellingen bij het veld 'Relatie' heeft gekoppeld.

Niet verplichte velden:

  • Afschriftnummer en datum

Afletteren

Open een van de beide boekingen en druk op de knop 'Interbancair'

Direct nadat u op de knop 'Interbancair' heeft gedrukt wordt het afletterschermn geopend waarin u midddels de knop 'Automatisch' de beide cash flow boekingen met elkaar kunt afletteren. Beide betaalmiddelen zullen elkaar nu kruisen via de eigenbankrening en de tegenbankrekening.

Niet afgeletterd

Het automatisch afletteren zal alleen succesvol zijn wanneer hij een geschikte boeking vindt om mee af te letteren. Wanneer dit niet het geval is zullen de ontvangst en betaling niet met elkaar afgeletterd worden. In dit geval zal na het drukken op de knop 'Interbancair' het afletterscherm verschijnen waar u zelf de posten kunt afletteren.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.713.520
 Assortment:  Date: 21-01-2013
 Release:  Attachment:
 Disclaimer