One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhoud Urenmatrix

Introductie

Wanneer u werkt met vaste toeslagen per uur voor bepaalde tijden, kunt u dit ingeven via de urenmatrix [Salaris, Componenten, Urenmatrix]. U doet dit aan de hand van activiteiten.

Een voorbeeld hiervan is wanneer een werknemer werkt van 00.00 tot 06.00 er een toeslag wordt uitbetaald van 15% van het uurloon, van 06.00 tot 18.00 geen toeslag (100% van het uurloon), van 18.00 tot 21.00 10% toeslag (110% van het uurloon) en van 21.00 tot 24.00 15% toeslag. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Tijd Activiteit Percentage
00.00-06.00 Nachturen 115%
06.00-18.00 Standaarduren 100%
18.00-21.00 Overwerk 110%
21.00-24.00 Nachturen 115%

Voor de juiste uitbetaling van de gewerkte uren en toeslagen, dienen de gebruikte componenten gekoppeld te worden aan salariscomponenten van het type Salaris (wanneer de uren meegenomen moeten worden voor het reguliere loon) en/of het type Bruto Uren vergoeding (bijvoorbeeld Overwerk). Deze componenten moeten ook gekoppeld zijn aan de werknemer.

In [Salaris, Personeel, Onderhouden], tabblad 'Salaris' kunt u de juiste urenmatrix(en) aan de werknemer koppelen.

Via het ureninvoerscherm, kunt u per dag aangeven wanneer een werknemer heeft gewerkt. Automatisch wordt, na bewaren, op basis van de gekoppelde urenmatrix, de uren over de juiste activiteiten verdeeld.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 06.900.566
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer