One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Opslagen onderhouden

Introductie

U kunt opslagen aanmaken of onderhouden via [Productie, Inrichting, Opslagen].

Naast de directe kosten die kunnen worden doorbelast naar een eindartikel, zoals de arbeids- en machine-uren en het gebruikt materiaal, zijn er ook kosten die indrect invloed hebben op de kostprijscalculatie van één specifiek eindartikel. Dit zijn bijvoorbeeld administratiekosten, inkoopkosten, kosten voor electra etc. Deze kosten worden ook gemaakt, ookal zou het eindproduct niet geproduceerd worden.
Het is mogelijk deze kosten al op te nemen in de kostprijs voor de arbeids- en machine-uren, maar veelal wordt ervoor gekozen deze kosten te scheiden en hiervoor een opslagcode aan te maken. Dit kan via menu [Productie, Inrichting, Opslagen].

Velden

Knoppen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.706.933
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer