One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wat is het Inkomend Factuurregister?

Introductie

In veel gevallen komt het voor dat bedrijven facturen ontvangen welke zij eerst willen controleren alvorens deze facturen definitief in de financiële administratie worden geregistreerd. Bij ontvangst van inkoopfacturen op de afdeling administratie worden de facturen ingeboekt bij inkoopfacturen. Vervolgens worden de facturen doorgestuurd naar verschillende afdelingen waar de factuur gefiatteerd of gecontroleerd moet worden. Indien er onduidelijkheden of fouten op de factuur aanwezig zijn, wordt hierover contact opgenomen met de crediteur. Eventueel wordt het factuurbedrag gewijzigd. Nadat een factuur juist is bevonden wordt deze geparafeerd en teruggezonden naar de administratie. Op de administratie worden de gecontroleerde facturen, die door de afdeling correct zijn bevonden, in het systeem ingevoerd.

De registratie, fiattering, het wijzigen en het definitief doorboeken van inkomende facturen naar de financiële administratie binnen het systeem wordt geautomatiseerd door de module Inkomend Factuurregister. Door deze inkomende factuur direct in het systeem te registreren en het systeem de fiatteerslagen te laten plaatsvinden zijn facturen eenvoudig te volgen en is er minder kans op fouten.
Door het aanmaken van verschillende registers zijn de facturen en de bijbehorende informatie nog makkelijker te volgen en op te vragen. Tevens zal het inboeken van inkoopfacturen niet tweemaal, maar slechts één keer  in de administratie plaatsvinden. Dat wil zeggen dat u de facturen invoert via het inkomend factuurregister en dat deze na het fiatteren of verwerken (afhankelijk van de instelling 'Boekingen verwerken na laatste fiattering') als 'normale' inkoopfactuur in uw financiële administratie staan geregistreerd. Het is dus niet noodzakelijk om de factuur nog afzonderlijk in de financiële administratie in te voeren.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.433.779
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 370  Attachment:
 Disclaimer