One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Mutaties voor een activum berekenen

Introductie

Nadat een activum is aangemaakt, kunnen de afschrijvingen worden berekend via het onderhoud van activa . De grootte en de looptijd van deze afschrijvingen zijn afhankelijk van de geselecteerde afschrijvingsmethode. U kunt een de geplande afschrijvingen voor een activum berekenen via de knop 'Berekenen' in het selectiescherm activa onderhouden. Ook kunt u in het onderhoud van het activum via de knop 'Berekenen' de geplande afschrijvingen berekenen.

 

Uitleg

Wanneer u een activum heeft geregistreerd, ziet u in het onderhoudsscherm op het tabblad 'Mutaties' de huidige boekwaarde van het activum. Er zijn nog geen afschrijvingen berekend dus het veld 'Budget' bevat nog geen waarde.

Om de toekomstige afschrijvingen te berekenen gaat u naar het onderhoud van het activum.Hier ziet u de knop 'Berekenen' op het tabblad 'Algemeen' van een activum. Voordat u hiermee een activum kunt berekenen moet ten minste één financiële boeking aan het activum gekoppeld zijn. Vervolgens kunt u een begindatum en een restwaarde opgeven. Als u vervolgens op 'Berekenen' klikt worden de 'Geplande' afschrijvingen voor het activum berekend volgens de gekoppelde afschrijvingsmethode.

U ziet dat het veld 'Einddatum' hierna automatisch wordt gevuld. U kunt de geplande afschrijvingen controleren op het tabblad 'Mutaties' bij de sectie Afschrijvingen'.Als de geplande afschrijvingen overeenkomen met de door u gewenste afschrijving, kunt u het activum bewaren en sluiten. Vervolgens kunt u periodiek de afschrijvingen verwerken in het menupad [Activa, Invoer, Verwerken].

Nadat u de afschrijvingen heeft berekend worden de velden 'Budget' en 'Verschil' gevuld met waarden. Als de geplande afschrijvingen uiteindelijk worden verwerkt zal het veld 'Werkelijke afschrijving' ook worden gevuld.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.449.438
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer