One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Gegevensuitwisseling transactielijst

Introductie

Met de uitwisselingstransactielijst kan een XML-bestand dat ooit is uitgewisseld (geĆ«xporteerd/geĆÆmporteerd) worden uitgelezen in Excel-formaat. De gegevens die in het bestand staan kunnen dan cumulatief bekeken worden in een transactielijst.

Dit overzicht kan worden opgestart via het menupad [Accountancy, Administraties, Gegevensuitwisseling] tabblad 'Log'.

 

Uitleg van de velden

Als er een regel wordt geselecteerd in het tabblad 'Log', wordt de knop 'Samenvatting (Excel)' beschikbaar. Een regel staat voor een uitgevoerde actie via de gegevensuitwisseling. Dit kan zowel een import als een export zijn geweest. In de regel is te zien om welke actie het gaat:

Nu de regel is geselecteerd kan de transactielijst worden opgestart via de knop 'Samenvatting (Excel)'. Voorwaarde hiervoor is wel dat het bestand waarmee de uitwisseling is uitgevoerd nog aanwezig is op de oorspronkelijke locatie.

Als het bestand nog aanwezig is zal het overzicht worden opgestart. Dit kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van het uit te lezen bestand. Het volgende scherm zal nu verschijnen:

Dit overzicht laat totaalbedragen zien per grootboekrekening en per periode. Het is te vergelijken met de Transactielijst die op te vragen is via menu [Financieel, Balans/V&W, Transactielijst].

De uitwisselingstransactielijst is puur informatief.  Dit overzicht kan bijvoorbeeld worden meegezonden met het uitwisselingsbestand, als controle of als extra informatie. Er kan niet worden doorgezoomd op specifieke boekingen. Wilt u doorzoomen, dan kunt u de Gegevensuitwisseling historie gebruiken.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.302.158
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer