One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

De ondersteunde bestandsformaten voor Nederlandse banken

Introductie

In Exact Compact kunt u met diverse Nederlandse banken telebankieren. Bij het doorlopen van het proces voor elektronisch bankieren heeft u te maken met een exportformaat (bij het doen van betalingen) en een importformaat (bij het importeren van bankafschriften). Niet elke bank ondersteunt hetzelfde formaat.
 

Uitleg

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de Nederlandse banken. Per bank wordt aangegeven welke formaten ondersteund worden.
 

Banknaam
Exportformaat
binnenlandse betalingen
Afschriftbestand Land Website
ABN AMRO CLIEOP03 MT940 NL www.abnamro.nl
CenE Bankiers CLIEOP03 MT940 NL www.cenebankiers.nl/
Dutch Banks CLIEOP03 MT940 NL n.v.t.
F.van Lanschot Bankiers CLIEOP03 MT940 NL www.vanlanschot.nl
Fortis bank CLIEOP03 MT940 NL www.fortisbank.com
Friesland bank CLIEOP03 MT940 NL www.frieslandbank.nl
ING bank CLIEOP03 MT940 NL www.ing.nl
KBC Bank Nederland CLIEOP03 MT940 NL  
MeesPierson CLIEOP03 MT940 NL www.meespierson.nl
Rabobank CLIEOP03 MUT.ASC*
MT940
NL www.rabobank.nl
RBS (Royal Bank of Scotland) CLIEOP03 MT940 NL www.rbs.nl
SNS Bank Nederland CLIEOP03 MT940 NL www.snsbank.nl
Staal Bankiers CLIEOP03 MT940 NL www.staalbankiers.nl

Wanneer uw bank niet in de lijst voor komt, heeft u ook de optie uw bank in te stellen als 'Dutch banks'

* Het komt voor dat een afschrift (mut.asc bestand) in het telebankierpakket van de Rabobank niet direct wordt geaccepteerd in Exact. Dit heeft tot gevolg dat de eerstvolgende keer dat er een nieuw afschrift met betalingen binnenkomt, de Rabobank deze 2 (of meer) afschriften samenvoegt tot 1 afschriftnummer. Als dit afschrift vervolgens wordt ingelezen binnen Exact dan bestaat het afschrift echter toch uit meerdere afschriftnummers. 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.493.543
 Assortment:  Date: 10-05-2011
 Release:  Attachment:
 Disclaimer