One moment please...
 
Exact Globe+   
 

Werken met niet toegestane inhoudingen

Introductie

Voor inhoudingen kan er sprake zijn van toegestane inhoudingen zoals kortingen, maar ook van niet toegestane inhoudingen waarvoor een nieuwe factuur voor de debiteur noodzakelijk is.


Uitleg van de velden

Om gebruik te maken van inhoudingen beheer dient u de optie 'Inhoudingen beheer' in de bankinstellingen aan te vinken. Wanneer deze optie is aangevinkt kunt u in het afboekscherm via de knop 'Geavanceerd' of in het toewijsscherm via de knop 'Verzamelbetaling' het inhoudingenbeheer scherm openen.

Voorbeeld:

U heeft 4 verkoopfacturen

Factuur 1 van 1.000,- EUR
Factuur 2 van 2.000,- EUR met betalingsconditie 10% korting bij betalen binnen 7 dagen
Factuur 3 van 3.000,- EUR
Factuur 4 van 4.000,- EUR

Bij het boeken van de ontvangst van 9.000,- euro opent u het inhoudingenbeheer scherm.

Linksboven in het scherm worden de gegevens de relatie getoond waarop de boeking betrekking heeft. Rechtsboven in het scherm wordt het totaal ontvangen bedrag getoond.

U kunt zelf aangeven welke kolommen beschikbaar zijn in dit scherm. Met het icoon boven in het scherm kunt u selecteren welke kolommen u in dit scherm wilt tonen.

Verder worden in dit scherm de facturen getoond waarmee u de ontvangst wilt afletteren. Wanneer het ontvangen bedrag ongelijk is aan het totaal openstaande bedrag van de facturen kunt u in de kolom 'Doorverdeling' aangeven welk deel van de ontvangst u met welke factuur wilt afletteren. De kolom 'Saldo' toont het bedrag dat na de doorverdeling nog open blijft staan.

Wanneer u een betalingsconditie gebruikt waarbij u klant korting krijg wanneer deze binnen een bepaalde termijn betaald wordt dit bedrag in de kolom 'Verdiende korting' aangegeven wanneer er ook binnen de termijn is betaald.

Het totale openstaande factuurbedrag was 10.000,- euro waarvan 9.000,- euro ontvangen is. Omdat de debiteur tijdig heeft betaald krijgt hij 200,- euro korting (10% van factuur 2). Het resterende openstaande bedrag is 800,-

Van dit bedrag besluit u om de debiteur voor 770,- euro een nieuwe factuur te sturen en 30,- euro boekt u af op betalingsverschillen. Dit geeft u aan in het onderste gedeelte van het scherm.

Kolommen

Informatie overzicht

Knoppen

 

Gerelateerde Onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 08.816.447
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer