One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Facturen

Systeem

De module Facturen kent de volgende systeeminstellingen:

Flexibel factureren - Wijzigen factuurregels
Een factuurregel die niet geen tekstregel of subtotaal is wordt onderbouwd door één of meer boekingsregels. Hier kunt u aangeven wat AEC moet doen als u een wijziging maakt aan een factuurregel t.a.v. de opbrengstbedragen in de boekingsregels.

  • Correctieboekingsregel aanmaken: Er wordt van de wijziging een correctieboekingsregel aangemaakt waarop de mutatie op de factuurregel vastgelegd wordt.
  • Pro rato verdelen over boekingsregels: De mutatie op de factuurregel wordt naar rato verdeeld over de aanwezige boekingsregels.

Multi-user facturereren
De optie "Multi-user factureren" maakt gelijktijdig definitief maken van facturen in dezelfde administratie mogelijk zonder dat er op elkaar gewacht hoeft te worden. De optie brengt wel het risico met zich mee dat er factuurnummers overgeslagen worden. Geadviseerd wordt om "Multi-user factureren" alleen aan te vinken indien bij het definitief maken van facturen hinder van onderlinge wachttijden ondervonden wordt. Zie voor meer infornatie doc 30.392.072.

Betalingstermijn - Aantal vervaldagen
U kunt hier een aantal vervaldagen invullen als u een algemene betalingstermijn wilt toepassen. Als u de betalingstermijn van de debiteur wilt toepassen, laat dan dit veld op 0 dagen staan. Let wel: de werkelijke betalingstermijn is ook afhankelijk van de instellingen van de Globe koppeling. Zie ook 26.646.342

Werkbonnen factureren bij alle werkbonregels geboekt
Deze instelling filtert bij het aanmaken facturen de verbruiksregels van de werkbonnen op kleiner dan status Gefactureerd i.p.v. kleiner of gelijk status Gefactureerd.

Niet geaccordeerde boekingen selecteren voor regie-conceptfactuur
Deze instelling zorgt ervoor dat bij aanmaken van een conceptfactuur van een regieproject alle boekingen geselecteerd worden ongeacht ze geaccordeerd zijn.

CSV loondeelberekening inclusief onderaanneming met eenheidscode
Bij verkoopfacturen voor projecten waarbij op tabblad Extra van de projectkaart G-rekening is aangevinkt, wordt het loondeelpercentage en -bedrag berekend. De instelling CSV loondeelberekening inclusief onderaanneming met eenheidscode UUR zorgt ervoor dat naast de bedragen op hoofdgroep Arbeid ook de bedragen op hoofdgroep Onderaanneming meegeteld worden in berekening van het loondeelpercentage. Voorwaarde hierbij is dat deze onderaannemingsboekingsregels geboekt op opbrengsteenheidscode 'UUR'.

Gebruiker

De module Facturen kent de volgende gebruikersinstellingen:

Algemeen - Kleuren
Niet-wijzigbare velden en wijzigbare velden

Melden wanneer een project niet gereed gemeld kan worden
Deze instelling zorgt ervoor dat er een melding verschijnt als het project niet gereed gemeld kan worden nadat de factuur definitief afgedrukt is.

Melden wanneer een werkbon niet financieel afgesloten kan worden
Deze instelling zorgt ervoor dat er een melding verschijnt als de werkbon niet op status financieel afgesloten gezet kan worden nadat de factuur definitief afgedrukt is.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.057.368
 Assortment:  Date: 06-12-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer