One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Actie logging

In Exact Financials kunt u voor entiteiten waarop notities kunnen worden vastgelegd, automatisch de actie op de desbtreffende entiteiten laten loggen. Onderstaand voorbeeld zal deze functionaliteit kunnen verhelderen.

Voorbeeld
Stel u heeft een verkoopfactuur ingevoerd in Exact Sales Invoice door gebruiker A. Vervolgens wordt deze factuur in eerste instantie afgekeurd door gebruiker B. Gebruiker A maakt een wijziging en biedt de factuur nogmaals ter goedkeuring aan. Gebruiker B keurt de factuur goed. Tot slot maakt gebruiker C een proefafdruk om vervolgens een definieve afdruk te maken.

Als u transactie geöriënteerde logging heeft geactiveerd, zal achtereen volgens de notitie van de verkoopfactuur worden verrijkt met de volgende informatie:

Type Datum Tijd Gebruiker Notitie
Actie 01/12/2017 15:05:25 Gebruiker A Aangemaakt
Actie 04/12/2017 13:06:30 Gebruiker B Afgekeurd
Actie 06/12/2017 10:01:05 Gebruiker B Goedgekeurd
Actie 07/12/2017    10:50:34 Gebruiker C Afgedrukt
Actie 07/12/2017 16:21:45 Gebruiker C Afgedrukt

Deze functionaliteit is tevens beschikbaar voor bestellingen, ontvangsten, inkoopfacturen, orders, verkoopfacturen, activa, projecten, debiteuren, debiteuren openstaande posten, crediteuren, crediteuren openstaande posten en grootboekrekeningen. Deze functionaliteit kunt u per entiteit activeren in [Systeem: Bestand, Systeeminstellingen] onder het tabblad "Actielog".

Actie logging: bestellingen

De actie logging voor bestellingen kunt u activeren in [Systeem: Bestand, Systeeminstellingen] onder het tabblad "Actielog". Voor bestellingen zullen de volgende acties worden gelogd:

Type Datum Tijd Gebruiker Notitie
Actie 01/12/2017 15:05:25 Gebruiker A Aangemaakt
Actie 04/12/2017 13:06:30 Gebruiker B Terug naar Auteur
Actie 06/12/2017 10:01:05 Gebruiker B Goedgekeurd
Actie 07/12/2017    10:50:34 Gebruiker C Afgedrukt
Actie 07/12/2017    11:50:56 Gebruiker C Afgedrukt
Actie 07/12/2017 16:21:45 Gebruiker C Bevestigd

 

Actie logging: debiteuren openstaande posten

De actie logging voor debiteuren openstaande posten kunt u activeren in [Systeem: Bestand, Systeeminstellingen] onder het tabblad "Actielog". Voor debiteuren openstaande posten zullen de volgende acties worden gelogd. Afhankelijk van de actie wordt het soort notitie standaard gevuld met een daarvoor gereseveerde code zoals hieronder aangegeven.

TypeDatumTijdGebruikerNotitie
Actie01/12/201715:05:25Gebruiker AGewijzigd
Actie04/12/201713:06:30Gebruiker BGeblokkeerd
Actie06/12/201710:01:05Gebruiker BGedeblokkeerd
Actie07/12/2017   10:50:34Gebruiker CIncasso advieslijst aangemaakt
Actie07/12/2017   11:50:56Gebruiker CBetaalrun aangemaakt
Actie07/12/201716:21:45Gebruiker CHerinnerd

    

 


Systeem Handleiding > Inhoud > Beveiliging  > Actie logging 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.027.119
 Assortment:  Date: 25-04-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer