One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Exporteren openstaande posten De Lage Landen debiteuren

Introductie

Het exporteren van openstaande posten is te vinden in menu pad [Add-on, De Lage Landen Koppeling].

Wanneer er op de knop exporteren wordt gedrukt verschijnt er een overzichtsscherm van alle openstaande posten behorend bij de De Lage Landen debiteuren. Dit overzichtsscherm wordt gegenereerd in Crystal Reports.

Beschrijving van de velden

Gebruiker
Dit is de naam van de huidige gebruiker.

Administratie
Naam van de database en de naam van het bedrijf.

Relatiemedewerker
Alle relatiemedewerkers worden getoond.

Jaar
Huidige boekjaar.

Tussenpersoon
Alle tussenpersonen worden getoond.

Scenario
Alle scenario's (normaal, klachten, betalingsovereenkomst, overgedragen) worden getoond.

Datum
Hier wordt de huidige datum getoond.

Debiteur
Alle De Lage Landen debiteuren worden getoond.

Posten
Alle posten worden getoond.

Koers
De koers geldend op de dag van de invoer van de openstaande post wordt per debiteur getoond.

Na Boeken
Deze staat altijd op "nee", omdat alleen de in het systeem verwerkte openstaande posten geëxporteerd kunnen worden.

Valuta
Hier wordt de standaard valuta van het bedrijf getoond.

Soort
Het soort ingevoerde mutatie wordt hier getoond (factuur, creditnota, stornoboeking).

Uw referentie
Het door de debiteur gebruikte referentienummer.

Onze ref. 
Het door u gebruikte referentienummer.

Omschrijving
Omschrijving behorend bij de boekingsregel.

Datum
Boekdatum.

Verv.dat.
Vervaldatum van de betaling.

Oud
Aantal dagen dat de openstaande post uitstaat.

Bedrag
Bedrag van de boekingsregel.

Val
Valuta geldend bij de boekingsregel.

Koers
Koers geldend bij de boekingsregel.

Bedrag EUR
Bedrag in Euro's behorende bij de boekingsregel.

Totaalbedrag debiteur
Totaal van de openstaande posten per debiteur in de standaard valuta van het bedrijf.

Totaal openstaande posten
Totaal van alle openstaande posten in de standaard valuta van het bedrijf.

Afdrukken
Door op de knop "Afdrukken" te klikken kunt u het rapport afdrukken.

Sluiten
Wanneer u dit rapport met deze geldende openstaande posten wilt exporteren dan drukt u op de knop "Sluiten". Wanneer u hierop heeft gedrukt, verschijnt een nieuw venster met de vraag of u wilt Exporteren.

    

Als u voor "Ja" kiest dan worden de bestanden gegenereerd en opgeslagen in de export-directory, zoals is aangegeven in de instellingen.

De debiteurengegevens zullen naar het debiteurenbestand geëxporteerd worden.
Het kan voorkomen dat er voor een debiteur meerdere openstaande posten in verschillende valuta's aanwezig zijn. De debiteur zal echter eenmaal worden weggeschreven in het ASCII debiteuren bestand met de valutacode geselecteerd bij de debiteur zelf (Onderhoud debiteuren). Er zal dus niet per debiteur en valuta combinatie een export van debiteurgegevens plaatsvinden.

De openstaande posten gegevens zullen naar het openstaande posten bestand geëxporteerd worden.

Na afronding van het genereren van de twee exportbestanden wordt er een exportverslag gemaakt.
Hierin kunnen foutmeldingen staan, afhankelijk van de door u ingevoerde gegevens bij de De Lage Landen debiteuren (zie onder "Meldingen die kunnen voorkomen").

Wanneer er geen foutmeldingen zijn geconstateerd dan wordt onderstaande op het scherm afgedrukt:Afhankelijk van de export-directory instelling zullen de ASCII-bestanden worden weggeschreven naar een diskette danwel harddisk of een netwerkstation. De ASCII-bestanden (die te vinden zijn in de directory zoals is aangegeven in de instellingen) kunnen vervolgens worden verzonden naar De Lage Landen Trade Fincance. De bestanden kunnen ook per modem worden verstuurd.

Meldingen die kunnen voorkomen

  • Er wordt een postbus- of antwoordnummer gebruikt in de adresregel van een debiteur.
    • Ga naar [Financieel, Debiteuren, Onderhouden, Basis] en corrigeer de adresregel. De Lage Landen kan namelijk geen openstaande posten incasseren op een postbus- of een antwoordnummer.
  • De valutacode van de openstaande post bij een debiteur komt niet overeen met de gebruikte valutacodes bij De Lage Landen.
    • Ga naar [Financieel, Debiteuren, Onderhouden, Basis] en corrigeer de valutacode.
  • Er is geen valutacode gebruikt bij een debiteur.
    • Ga naar [Financieel, Debiteuren, Onderhouden, Basis] en vul een valutacode in.

Invoeren ontvangen betalingen

Het invoeren van ontvangen betalingen is te vinden in het menu pad [Factuur, Invoer, Facturen].

Een openstaande post wordt gesloten op het moment dat de debiteur de rekening heeft betaald en de mutatie is verwerkt in het systeem.
Openstaande posten worden gesloten door betalingen in te voeren in het kas-, bank- of giroboek [Financieel, Invoer, Bank / Kas] en deze vervolgens te verwerken [Financieel, Invoer, Verwerken]. Het gesloten openstaande bedrag is niet meer zichtbaar wanneer het geëxporteerd wordt naar De Lage Landen. Echter, wanneer een debiteur een gedeeltelijke betaling doet, zal er een resterend openstaand bedrag blijven staan. Dit restbedrag wordt wel geëxporteerd naar De Lage Landen.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.433.602
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer