One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Bonnen - Algemeen

Uitleg

U kunt Werkbonnen aanmaken en onderhouden via module Service, menu [Service, Bonnen].

Velden


Werkboncode
De werkbriefcode bestaat uit maximaal uit tien karakters. Bij de administratie-gegevens kan automatisch doornummering ingesteld worden.

Volgnr
Het volgrnummer wordt per project gegeneerd.

Status
U kunt hier kiezen uit de volgende statussen:

 • Nieuw,
 • Gepland
  Bij status Gepland kunt u op tabblad 'Bewerkingen' het verbruik invullen. Deze status kan alleen gezet worden als er een plande uitvoerdatum ingevuld is.
 • Afgehandeld
  Bij deze status worden de verbruiksregels geblokkeerd voor wijzigingen en kan het verbruik geboekt worden.
 • Geboekt
 • Gefactureerd
 • Financieel afgesloten
  Bij het selecteren van deze status wordt gecontroleerd of al het verbruik geboekt is en of deze kosten gejournaliseerd zijn. Tevens wordt gecontroleerd of de te factureren verbruiksregels defintief gefactureerd zijn. Vanaf release 1.47 is het mogelijk om hierbij de nog niet gefactureerde verbruiksregels op niet-factureerbaar te zetten.
 • Geannuleerd
 • Verwijderd
Het is ook mogelijk om over meerdere werkbonnen in één keer de status te wijzigen vanuit het lijstscherm van werkbonnen via de rechter muisoptie 'Werkbonnen plannen'

 

Vrije status
In de stamgegevens kunt u zelf een statustabel voor werkbonnen aan maken waaruit hier gekozen kan worden.

Storingscode
In de stamgegevens kunt u een tabel met storingscodes aanmaken waaruit hier gekozen kan worden.

Oploscode
In de stamgegevens kunt u een tabel met oploscodes aanmaken waaruit hier gekozen kan worden.

Soort
Indien u in stamgegevens meerdere werkbonsoorten gedefinieerd heeft, wordt direct bij het aanmaken een selectievenster van de werkbonsoorten getoond. Als er nog geen verbruiksregels aanwezig zijn kunt u de werksoort achter nog wijzigen.

Opdracht nr
U kunt hier een opdrachtnummer van maximaal 20 karakters invullen.

Werkinstructie
Een memoveld met Rich Text opmaakmogelijkheden bestemd voor de werkinstructie.

Opmerkingen
Een memoveld met Rich Text opmaakmogelijkheden bestemd voor opmerkingen.

Onderhoud
Hier wordt de onderhoudstekst getoond van het object. Deze tekst is hier niet wijzigbaar.

Oplostekst
Een memoveld met Rich Text opmaakmogelijkheden bestemd voor de tekst van de oplossing.

Planning
Een memoveld met Rich Text opmaakmogelijkheden bestemd voor de planning.

Meldingstekst
Een memoveld met Rich Text opmaakmogelijkheden bestemd voor de meldingstekst. Indien de werkbon aangemaakt is vanuit een Melding, dan wordt hiervan de meldingstekst overgenomen.

Werkadres - Naam
U kunt hier een werkadres selecteren uit de centrale adressentabel in de stamgegevens. Ook is het mogelijk om de naam van de bewoner of het adres in te vullen.

Werkadres - Adresvelden
Hier worden de straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land van het geselecteerde adres overgenomen. U kunt ook een werkadres invullen. De plaatsnaam wordt automatisch gevuld op basis van de postcode. Het ingevuld werkadres wordt centraal vastgelegd in de adressentabel in de stamgegevens, op basis van de sleutelvelden landcode, postcode, huisnummer.

Werkadres - Opmerkingen
Een memoveld met Rich Text opmaakmogelijkheden bestemd bijzonderheden omtrent het werkadres.

Telefoonnr
U kunt hier het telefoonnummer invullen waarop de bewoner bereikbaar is.

E-mail
U kunt hier het e-mailadres van de bewoner invullen.

Sleuteladres
U kunt hier eventueel de gegevens van het sleuteladres invullen of selecteren.

Object
Een werkbon is voor een object of voor een project. U kunt hier het object selecteren. De project- en debiteurvelden blijven dan leeg en kunnen niet ingevuld worden. ...

Project
U kunt hier een project selecteren. Er verschijnt dan de keuze om de projectdebiteur over te nemen eventueel gevolgd met keuze om de adresgegevens van de debiteur over te nemen als werkadres.

Debiteur
Ingeval van een projectwerkbon kunt u hier de debiteur selecteren. Er verschijnt dan de keuze om het adres van de debiteur over te nemen als werkadres.

Geplande uitvoerdatum en begin- eindtijd
U kunt hier de gebplande uitvoerdatum invullen met eventueel een geplande begin- en eindtijd. De geplande uitvoerdatum is noodzakelijk voor het wijzigen van de status naar 'Gepland'.

Uitvoering door
U kunt hier een werknemer of een onderaannemer selecteren.

Gerelateerde onderwerpen

 

 

 

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.111.396
 Assortment:  Date: 23-03-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer