One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Reminder - Profielen

Introductie

De herinneringsmodule van Exact Financials Enterprise verzorgt geheel automatisch het aanmaken van de herinneringsbrieven. Per categorie, taal of debiteur in combinatie met het aantal reeds verzonden brieven kan worden bepaald welk type brief dient te worden aangemaakt. Zo zal bij een eerste herinnering de brief milder van toon zijn richting uw klant dan bij het versturen van de tweede brief, welke meer het karakter heeft van een aanmaning. Een derde of vierde brief bij wijze van in gebreke stelling zou kunnen worden verstuurd alvorens de openstaande post over te dragen aan een incassobureau. Al deze brieven verschillen qua begeleidend schrijven. In Exact Financials Enterprise bouwt u voor de verschillende brieftypen zogenaamde formulierenlay-outs in [Systeem: Applicatie, Formulierenlay-outs].

Profielen kunnen op 3 niveau's worden aangemaakt:

 


 Exact Financials EnterpriseHerinneringen > Betalingsherinneringen, Profielen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.744.785
 Assortment:  Date: 29-08-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer