One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Importeren bankafschriften

Introductie

Middels deze functie importeert u uw elektronische bankafschriften. Een in te lezen bestand kan de afschriften van één of meerdere bankrekeningen bevatten. Als deze bankrekeningen (voor 1 bestand) zich in verschillende administraties bevinden, dan kunt u middels een voorgedefinieerde administratie structuur het afschrift inlezen voor meerdere administraties. 

Uitleg van de velden

Tabblad Criteria

Naam bank
Selecteer de bank waarvan u een afschrift wilt inlezen. U kunt alleen banken met de status 'Actief' selecteren.

SEPA: XML-definitie
In het onderhoud van de bank definieert u uw standaard CAMT definitie voor de desbetreffende bank. Na selectie van de desbetreffende bank bij het veld 'Naam bank', wordt het bijbehorende SEPA automatisch getoond.

Administratie: Groep
Het kan voorkomen dat u in één afschriftbestand posten importeert voor meerdere bankrekeningen. Wanneer deze bankrekeningen zich in verschillende administraties in Exact Financials Enterprise bevinden, kunt u het afschrift importeren door een structuur aan te maken. U kunt via [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Structuren] een administratie structuur definiëren. Middels deze structuur geeft u aan voor welke administraties u het afschriftbestand wilt importeren. In het veld 'Administratie: Groep' selecteert u vervolgens de aangemaakte structuur. Tijdens het inlezen van het afschrift zal in de aan de structuur gekoppelde administraties worden gekeken of de in het bestand genoemde bankrekeningen voorkomen. Als een bankrekening in meerdere administraties voorkomt, dan wordt het dagafschrift alle administraties waar dit bankrekeningnummer voorkomt ingelezen.

Bankafschrift
Selecteer het te importeren bankafschrift. Indien u werkt met de WebClient kunt u ook volstaan met het opgeven van de locatie van het in te lezen bankafschrift. Standaard wordt het menupad getoond, zoals u dat in het onderhoud van de bank heeft gedefinieerd.

Huts-totaal
U kunt hier aangeven of u een huts-totaal wenst te berekenen voor het in te lezen bankafschrift. Een huts-totaal berekent een bepaald controlegetal conform een ingegeven algoritme. Diverse bankapplicaties hebben de mogelijkheid om bij het exporteren van het betaalbestand een huts-totaal te berekenen. Op deze wijze kunt u controleren (huts-totaal binnen Exact is in overeenstemming met het huts-totaal aangegeven in de bankapplicatie) of het in te lezen bestand gelijk is aan het geëxporteerde bestand. U kunt kiezen het huts-totaal te berekenen op basis van diverse algoritmen, te weten MD-5, SHA-1, SHA-256 en SHA-512. De algoritmen SHA-256 en SHA-512 kunnen alleen worden toegepast indien u gebruikt maakt van Progress 11 of hoger. Als u de keuze maakt een huts-totaal te berekenen, dan zal het huts-totaal na het inlezen van het bankafschrift worden getoond op het tabblad 'Resultaten'.

Verwijder dagafschrift
Markeer deze optie als u het ingelezen bankafschrift direct na het in lezen wenst te verwijderen uit het aangegeven menupad.

Accepteren: Niet opeenvolgende afschriftdata
In het onderhoud van het bankdagboek geeft u op het tabblad 'Bankafschriften' de datum van het laatste ingelezen afschrift in. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt zodra een bankafschrift is ingelezen. Als u de optie 'Accepteren: Niet opeenvolgende afschriftdata' niet markeert, wordt de afschriftdatum van het ingelezen afschrift vergeleken met de datum van het laatst ingelezen afschrift. Als de datum van het ingelezen bestand ouder blijkt te zijn dan de datum van het laatst ingelezen afschrift, wordt het bankafschrift niet geaccepteerd.

Accepteren: Niet opeenvolgende afschriftnummers
In het onderhoud van het bankdagboek geeft u op het tabblad 'Bankafschriften' het nummer van het laatst ingelezen afschrift in. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt zodra een bankafschrift is ingelezen. Als u de optie 'Accepteren: Niet opeenvolgende afschriftnummers' niet markeert, worden bankafschriften met een lager bankafschriftnummer dan vastgelegd in het onderhoud van het dagboek niet geaccepteerd.

Accepteren: Verschillen in beginsaldo
In het onderhoud van het bankdagboek geeft u op het tabblad 'Algemeen' het 'Saldo na boeken' in. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt zodra een bankboeking is vastgelegd. Als u de optie 'Accepteren: Verschillen beginsaldo' niet markeert dient het beginsaldo zoals dat in het afschrift is aangegeven overeen te komen met het saldo van het bankboek.

Automatisch boeken
Indien gewenst kunt u de posten uit het bankafschriftbestand zoveel mogelijk automatisch laten boeken. U kunt dit automatisch boeken opstarten via [Finance: Bankieren, Bankafschriften, Automatisch boeken], u kunt er echter ook voor kiezen om het automatisch boeken direct bij de import uit te voeren. Wanneer u het automatisch boeken gelijk bij de import wilt uitvoeren dient u deze optie te markeren.

Tabblad Resultaten

Dit tabblad toont de locatie en de naam van het geïmporteerde bestand. Tevens wordt het berekende huts-totaal weergegeven.

Tabblad Bankafschriften

Dit tabblad toont alle tijdens de importslag geïmporteerde bankafschriften.

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Importeren afschriften


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.291
 Assortment:  Date: 18-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer