One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht te verwerken serviceorders tonen

Introductie

Met de module E-Service management via het menupad [Service, Te Verwerken Serviceorders] een saldilijst opvragen van uw te verwerken serviceorders. Op deze saldilijst kunt u ook snel zien wat de status van een serviceorder is. U kunt ook direct via het stroomschema leveren enzovoort. Vanuit de saldilijst kunt u makkelijk doorzoomen naar bijvoorbeeld de serviceorder of de eventueel aanwezige factuur. Tevens kunt u de saldilijst exporteren naar Microsoft Excel om verdere analyses te doen.
 

Uitleg van de velden

Nadat u in het selectiescherm de gewenste criteria heeft opgegeven kunt u met de knop tonen de saldilijst opvragen.

Als u de kolommen wilt aanpassen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomkop. Voor iedere getoonde serviceorder wordt het totaal aantal artikelen weergegeven dat besteld, gerealiseerd en gefactureerd is (deze gegevens worden dus niet per orderregel getoond). Tevens wordt het totaalbedrag van de serviceorder en van de (eventuele) factuur getoond.

Wanneer er een vooruitbetaling van toepassing wordt in de kolom 'Betaald: Vooruitbetaling' middels een groen vinkje aangegeven dat de vooruitbetaling reeds ontvangen is. Op deze manier kunt u snel zien of u de verkooporder kunt realiseren

Onder de kolommen wordt een stroomschema weergegeven met informatie over de procesgang. U kunt hier de status van een serviceorder desgewenst ook wijzigen. Als u een groen vinkje ziet onder een pictogram, is deze stap al uitgevoerd. De datum wordt dan vermeld (zie bijvoorbeeld bij 'Besteld'). Als u op het groene vinkje klikt, wordt aangegeven wie die handeling heeft uitgevoerd en wanneer. Als de stap is overgeslagen omdat deze niet verplicht is, wordt dat ook aangegeven (zie 'Servicebonnen'). Als u een rood kruisje ziet onder een pictogram, betekent dit dat deze stap nog niet genomen is (zie 'Betalingen').

In de velden rechts wordt bijgehouden wat het totaalbedrag aan serviceorders, en verder de gefiatteerde, geleverde en gefactureerde bedragen.

Onderaan het scherm zijn de volgende knoppen aanwezig

Zoomen
Deze knop is alleen aanwezig wanneer u de saldilijst gegroepeerd heeft opgevraagd. Met deze knop kunt u doorzoomen naar de onderliggende serviceorders.

Exporteren
Middels deze knop kunt u de saldilijst exporteren naar Microsoft Excel. Hier kunt u indien gewenst het overzicht verder bewerken.

Notitie
Met deze knop kunt u kunt u een eventuele notitie die aangemaakt is voor de serviceorder. Deze knop is alleen beschikbaar als er een notitie is gemaakt voor de serviceorder.

Bijlage
U kunt aan een service een bijlage koppelen, bijvoorbeeld de ingescande bestelling van de debiteur. Met deze knop kunt u de gekoppelde bijlage openen. Deze knop is alleen beschikbaar als u een bijlage gekoppeld heeft aan de geselecteerde service.

Factuur
Met deze knop kunt u doorzoomen naar de (eventueel) gegenereerde verkoopfactuur.

Serviceorder
Met deze knop kunt u de geselecteerde serviceorder openen.

Sluiten
Met deze knop sluit u de saldilijst af en komt u terug in het scherm waarin u uw selectiecriteria ingevoerd heeft.


Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 16.482.098
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer