One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Rollen: Onderhoud

Introductie

Naast het toekennen van rechten op basis van menupaden of entiteiten is het in Exact Financials Enterprise mogelijk rechten binnen een specifieke menuapplicatie wenst te verfijnen. Te denken valt aan de situaties waarbij een medewerker rechten heeft om invoerboekingen aan te maken. Echter u wenst dat hij/zij alleen over de rechten bezit om boekingen in een specifiek inkoopdagboek te maken. Dit wordt door Exact Financials Enteprise ook wel data autorisatie genoemd. Wanneer wenst te werken met data autorisatie, dient u rollen te definiëren. Aan deze rollen koppelt u vervolgens een of meerdere gebruikers. U kunt rollen aanmaken in [System: Beveiliging, Authorisatie, Rollen, Onderhoud].

Wanneer u het menupad opent ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte rollen. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe rol aanmaken.

Uitleg van de velden

Rol
Maak een unieke code met bijbehorende omschrijving aan om een rol te definieren.

Tabblad - Algemeen

U kunt door op de knop 'Toevoegen' te drukken de gebruikers koppelen welke u aan de rol wilt toekennen. In deze applicatie koppelt u gebruikers aan een rol. Als u andersom wilt werken door rollen toe te kennen aan individuele gebruikers dan kunt u gebruik maken van [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].

Gebruikers-ID
Voer de gebruikerscode in van de gebruiker die u wilt toevoegen. U kunt de gebruiker(s) ook selecteren middels CTRL+B of F2. Er wordt een zoekscherm geopend waarin u een of meerdere gebruikers kunt selecteren, na OK, worden deze gebruikers vervolgens toegevoegd aan de rol.

Wanneer u een gebruiker wenst te verwijderen uit de rol, selecteer de regel en kies voor de knop 'Verwijder' (WebClient) of gebruik het 'Prullenbak' icoontje (Webbrowser).

Let op! Wanneer u in de Webbrowser kiest voor de knop 'Verwijder' wordt de gehele gebruikersgroep verwijderd. 

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Inrichting Systeem> Autorisatie > Rollen: onderhouden

 


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.495.268
 Assortment:  Date: 13-01-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer