One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Onderhouden: Activumgroep

[Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Activagroepen]

Introductie

Voordat activagroepen gedefinieerd kunnen worden [Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Activagroepen], dient u eerst de benodigde grootboekrekeningen aan te maken. Indien u, om welke reden dan ook, de financiële data van een enkel activum op aparte grootboekrekeningen wenst te registreren, dient u een aparte activagroep aan te maken waaraan u door middel van een activastam één activum koppelt. 

Voor elke activagroep dient een aparte unieke code te worden aangemaakt. De activagroep dient in vele overige functies als een belangrijk selectiecriterium; activa kunnen bijvoorbeeld worden afgeschreven op basis van een selectie van activagroepen [Activa: Afschrijving, Afschrijven activa]. Daarnaast kan in tal van overzichten geselecteerd worden op activagroep. Na het aanmaken van de unieke activumgroepcode dient u de grootboekrekeningen in te voeren waarop u de financiële transacties van de onderliggende activa wenst te registreren.

Om de aansluiting tussen de financiele- en activa administratuie te waarborgen kunt u de gekoppelde grootboekrekeningen alleen wijzigen als de gekoppelde activa niet de status 'Actief' hebben.

Uitleg van de velden

Activumgroep
Geen een unieke code en gepaste omschrijving voor de aan te maken activumgroep.

Tabblad - Algemeen

Rekening aanschaf
Geef hier de (balans) grootboekrekening voor de debitering van het aan te schaffen of te herwaarderen activum aan. Indien u een activum aankoopt door gebruik te maken van het inkoopboek binnen Exact Finance, wordt de aanschafwaarde op deze rekening gedebiteerd.

Rekening afschrijving
Geef hier de (balans) grootboekrekening voor de totale gecrediteerde afschrijvingen aan. Deze grootboekrekening wordt gecrediteerd bij het aanmaken van afschrijvingsmutaties

W&V rekening afschrijving
Geef hier de (Winst&Verlies) grootboekrekening voor de debitering van de afschrijvingskosten aan. Deze grootboekrekening wordt gedebiteerd bij het aanmaken van afschrijvingsmutaties

N.B. Indien u transacties aanmaakt tijdens het terugdraaien van een afschrijving wordt de balansrekening 'afschrijving' gedebiteerd en de winst-en-verliesrekening 'afschrijving' gecrediteerd.

Rekening positieve boekwinst
Geef hier de grootboekrekening aan, die wordt gebruikt om de winst bij verkoop van het activum op op te boeken.

Rekening negetieve boekwinst
Geef hier de grootboekrekening aan, die wordt gebruikt om het verlies bij verkoop van het activum op af te boeken.

Rekening positieve herwaardering
Waardestijgingen tijdens het aanmaken van een herwaarderingstransactie worden gecrediteerd op de rekeningen positieve herwaardering. In het geval van een waardestijgingwordt de rekening van aanschaf gedebiteerd.

Rekening negatieve herwaardering
Waardedalingen tijdens het aanmaken van een herwaarderingstransactie worden gedebiteerd op de rekeningen negatieve herwaardering. In het geval van een waardedaling wordt de rekening van aanschaf gecrediteerd

Tussenrekening
Geef hier de grootboekrekening aan die als tussenrekening gebruikt kan worden tijdens de verkoop van het activum.

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten koppelen].

Overzichten

Een overzicht van uw activagroepen vraagt u op via [Activa: Stamgegevens, Overzichten, Activa, Activagroepen].


Exact Financials Enterprise > ActivaStamgegevens activa > Onderhoud activagroep

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.326
 Assortment:  Date: 23-03-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer