One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 260 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 259 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
260SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 260 is beschikbaar vanaf 1-4-2019
260SP20 Algemene informatie Service pack 20 is het laatste service pack voor product update 260
260SP20 Algemene informatie Service pack 20 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 19. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
260SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 260 is beschikbaar vanaf 4-3-2019
260SP19 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
260SP19 Werkstroom De sortering bij een werkstroomzoekopdracht functioneerde niet correct (HF 81.474.440)
260SP19 Werkstroom Bij het toevoegen van een werkstroomspilanalyse op een workspace kon het voorkomen dat niet de juiste as-waarden werden getoond (HF 81.482.361)
260SP19 Service Management Solution Het was niet mogelijk om uren met decimalen op te geven op het tabblad medewerkers in de service activiteit (HF 81.499.226)
260SP19 Werkstroom Bij het exporteren van verzoeken naar Microsoft Excel werd geen rekening gehouden met de toegepaste filtering (HF 81.508.220)
260SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 260 is beschikbaar vanaf 25-1-2019
260SP18 Service Management Solution In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de laatste indexatie datum niet correct werd bijgewerkt (HF 81.323.848)
260SP18 Exact Configurator Performance verbetering bij het aanmaken van entiteiten (HF 80.920.724)
260SP18 Service Management Solution Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een serviceverzoek te plannen, realiseren en fiatteren (HF 81.369.706)
260SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 260 is beschikbaar vanaf 7-1-2019
260SP17 Service Management Solution De omschrijving van een afspraakregel werd niet volledig afgedrukt op de factuur (HF 80.940.310)
260SP17 CMDM De waarde van het veld 'Houdbaarheidperiode' van een artikel werd niet correct gesynchroniseerd (HF 80.930.437)
260SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 260 is beschikbaar vanaf 3-12-2018
260SP16 CRM Wanneer bij het invoeren van een offerte het artikelveld werd verlaten kon het voorkomen dat de verkoopprijs werd gereset (HF 80.894.522)
260SP16 Projecten Bij het kopiëren van een WBS regel kon het voorkomen dat het totaal niet correct werd berekend (HF 80.924.755)
260SP16 CRM De performance tijdens het werken met offertes was niet optimaal (HF 80.832.054, 80.832.055, 80.832.059)
260SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 260 is beschikbaar vanaf 5-11-2018
260SP15 Microsoft Reporting Services Integration Bij het actualiseren van een rapport kon het voorkomen dat dat de multiselect waarden in de criteria werden gereset naar de standaard (HF 80.808.418)
260SP15 Algemeen en systeem Verbetering bij het scrollen in de tijdlijn via de mobile apps (HF 80.833.386)
260SP15 Service Management Solution Het kon voorkomen dat bij het fiatteren van een service activiteit, de status van de service activiteit niet correct werd bijgewerkt (HF 80.798.994)
260SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 260 is beschikbaar vanaf 4-10-2018
260SP14 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat niet alle webservices benaderbaar waren (HF 80.717.792)
260SP14 SOI Wanneer SSL 3.0, TLS 1.0 en TLS 1.1 zijn uitgeschakeld, kan SOI nu gebruik maken van TLS 1.2 (HF 80.749.076)
260SP14 Werkstroom Bij het goedkeuren van een verzoek werd naar het beveiligingsniveau van de goedkeurder gekeken bij het valideren van het serienummer en artikel afhankelijkheid (HF 80.734.235)
260SP14 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat het wachtwoord in de back office connectie instellingen niet opgeslagen kon worden (HF 80.771.473)
260SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 260 is beschikbaar vanaf 3-9-2018
260SP13 CMDM Het kon voorkomen dat een artikel kon worden verwijderd terwijl het gebruikt was in een offerte (HF 80.532.501)
260SP13 Werkstroom Het zoeken naar verzoektypes op basis van een omschrijving in een andere taal functioneerde niet correct (HF 80.549.730)
260SP13 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de status van een serviceactiviteit op het planbord rooster niet correct werd getoond (HF 80.556.037)
260SP13 Professional Services Automation Bij het kopiëren van een projectproduct werd de omschrijving niet correct overgenomen wanneer deze diakritisch tekens bevat (HF 80.562.732)
260SP13 HRM Het was niet mogelijk om de Basic user rol te koppelen aan een gebruiker zonder rollen die aan een project is gekoppeld (HF 80.603.089)
260SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 260 is beschikbaar vanaf 7-8-2018
260SP12 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
260SP12 CMDM Bij het gebruik van de Enter toets om gegevens op te slaan kon het voorkomen dat de gegevens niet correct werden gevalideerd (HF 80.403.672)
260SP12 Service Management Solution Een geblokkeerd contract dat was gekoppeld aan een service activiteit werd niet getoond (HF 80.432.620)
260SP12 Documenten Bij het uploaden van grote bijlagen in documenten kon een Out of memory melding verschijnen (HF 80.158.908)
260SP12 Exact Synergy Enterprise Web Services Het kon voorkomen dat de rechten voor het aanpassen van relatiegegevens niet correct werden toegepast via de MobileAccount webservice (HF 80.501.049)
260SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 260 is beschikbaar vanaf 17-7-2018
260SP11 CRM Bij het opgeven van een geldig e-mailadres bij het aanmaken van een contactpersoon, werd de instelling 'Valide e-mail adres' niet aangevinkt (HF 80.371.161)
260SP11 CRM Bij het opslaan van een nieuwe betalingsconditie kon een SQL-foutmelding optreden (HF 80.362.634)
260SP11 Algemeen en systeem Bij het anonimiseren van contracten via de 'Selecties / acties' optie, kon een SQL foutmelding optreden (HF 80.400.293)
260SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 260 is beschikbaar vanaf 2-7-2018
260SP10 Service Management Solution Na het openen en sluiten van een verzoek vanuit het planbord rooster, werd het planbord weer geopend met de standaard instellingen (HF 80.094.804)
260SP10 Service Management Solution Het was niet mogelijk om de status van een servicecontract te wijzigen dat is gekoppeld aan een afgekeurd service verzoek (HF 79.896.036)
260SP10 Algemeen en systeem De ALT-T toetscombinatie werd gebruikt voor het toevoegen van een timestamp in een verzoek en voor het delen via tijdlijn (HF 80.329.948)
260SP10 Logistiek Het kon voorkomen dat een medewerker de ouder/kind configuratie van een artikel niet kon bekijken door onvoldoende rechten, terwijl hij wel aan het artikel is gekoppeld (HF 80.352.283)
260SP10 Service Management Solution Het was mogelijk om op de knop 'Fiatteren' te klikken terwijl de uur regels niet was gerealiseerd (HF 80.345.563)
260SP10 Logistiek Het was niet mogelijk om door te zoomen op de serie-/batch gegevens van een artikel (HF 80.350.143)
260SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 260 is beschikbaar vanaf 18-6-2018
260SP9 Algemeen en systeem Bij het toevoegen van een koppeling widget kon een foutmelding verschijnen (HF 80.175.841)
260SP9 CMDM Het kon voorkomen dat de artikelprijs per leverancier niet correct werd bijgewerkt (HF 79.943.713)
260SP9 Algemeen en systeem Bij het koppelen van een groot aantal medewerkers aan een persoonsgegevens classificatie kon een time-out melding verschijnen (HF 80.228.392)
260SP9 Microsoft Reporting Services Integration Het exporteren van een SSRS rapport functioneerde niet correct (HF 80.225.031)
260SP9 Algemeen en systeem Het zoeken naar verzoektypes functioneerde niet correct (HF 80.282.181)
260SP9 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat de menuopties niet correct werden weergegeven wanneer gewerkt wordt met Internet Explorer 10 (HF 80.329.828)
260SP9 HRM Bij het opvragen van de planning van de ondergeschikten kon het voorkomen dat niet alle verzoeken werden getoond (HF 80.328.425)
260SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 260 is beschikbaar vanaf 30-5-2018
260SP8 Service Management Solution Na het openen en sluiten van een verzoek via het planbord, werd het planbord weer geopend met het standaard datumtraject (HF 80.094.804)
260SP8 Financieel De kolom breedte voor de kolommen BTW grondslag en BTW bedrag bij het invoeren van boekingen was niet correct (HF 80.151.101)
260SP8 Documenten Bij het aanmaken van een nieuwe documentversie met hoofd & sub versiebeheer, kon het voorkomen dat de bijlage van de oude versie werd verwijderd (HF 80.137.580)
260SP8 Service Management Solution Bij het genereren van preventief onderhoud werd geen rekening gehouden met eerder gegenereerd preventief onderhoud (HF 80.217.527)
260SP8 Logistiek Het kon voorkomen dat een medewerker de ouder/kind configuratie van een artikel niet kon bekijken door onvoldoende rechten, terwijl hij wel aan het artikel is gekoppeld (HF 80.210.802)
260SP8 Service Management Solution Bij het configuratie artikelen zoeken, werd niet de divisie info gebruikt wanneer CMDM voor artikelen is geactiveerd (HF 80.200.635)
260SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 260 is beschikbaar vanaf 14-5-2018
260SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
260SP7 Projecten Bij het slepen van een verzoek over meerdere dagen in de planning kon een foutmelding verschijnen (HF 79.869.620)
260SP7 Exact Synergy Enterprise Web Services Het was niet mogelijk om overige uren op te halen in de hour entry app (HF 80.072.468)
260SP7 Microsoft Reporting Services Integration De rapport parameters Year(NOW) en Month(NOW) werden niet correct toegepast (HF 80.078.071
260SP7 CMDM Wanneer een medewerker die gekoppeld is aan een enkele divisie, werd toegewezen aan een contactpersoon die is gekoppeld aan meerdere divisies, verscheen een onduidelijke foutmelding bij de uitwisseling (HF 80.083.069)
260SP7 Professional Services Automation Bij het inklappen of uitklappen van de gegevens op de uren en kosten goedkeuren pagina, werd de pagina steeds opnieuw geladen (HF 80.069.275)
260SP7 Logistiek Bij de XML uitwisseling van artikelen in stille modus kon een invalid reference melding verschijnen (HF 80.052.412)
260SP7 Algemeen Persoonsgegevens anonimiseren via het persoonsgegevens actiecentrum (HF 79.680.130)
260SP7 Professional Services Automation De performance bij het wijzigen van de status van een project product naar 'Afgehandeld' was niet optimaal, wat kon resulteren in een foutmelding (HF 80.110.718)
260SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 260 is beschikbaar vanaf 16-4-2018
260SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
260SP6 Service Management Solution Bij het bewaren van een configuratie kon ten onrechte een melding verschijnen dat er nog niet afgehandelde activiteiten aanwezig waren (HF 79.807.301)
260SP6 Service Management Solution Het was niet mogelijk om de status van een contract te wijzigen wanneer dit gekoppeld is aan een afgekeurd service verzoek (HF 79.896.036)
260SP6 Algemeen en systeem Persoonsgegevens classificaties geïntroduceerd voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (HF 79.680.122)
260SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 260 is beschikbaar vanaf 2-4-2018
260SP5 Professional Services Automation Wanneer in de PSA instellingen de ziekmelding, vakantie, bijzonder verlof, zwangerschapsverlof en planning en realisatie verzoektypes waren gedefinieerd bij 'Overige beschikbaarheid verzoeken' kon het voorkomen dat de kolommen 'Estimated' en 'Entered' in het 'Schedule and worked hours' rapport niet de juiste gegevens toonde (HF 79.253.205)
260SP5 Documenten Het toevoegen van virtuele bijlagen functioneerde niet correct in een omgeving met een domeinnaam (HF 79.530.076)
260SP5 Algemeen en systeem De instellingen voor de bedrijf landingspagina waren niet benaderbaar via de GetSettings action service (HF 79.578.996)
260SP5 Algemeen en systeem Het kon voorkomen dat een onjuiste versie kon worden geselecteerd bij het uitvoeren van een update (HF 79.616.221)
260SP5 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk voor de administrator om publieke zoektemplates te wijzigen die zijn aangemaakt door andere gebruikers (HF 79.635.396)
260SP5 Algemeen en systeem Het kopiëren en plakken in het direct zoeken widget functioneerde niet correct in bepaalde browsers (HF 79.632.277)
260SP5 SOI Het kon voorkomen dat Synergy Office Integration niet geïnstalleerd kon worden na een update van MS Office (HF 79.672.984)
260SP5 Algemeen en systeem Usability verbetering product updater (HF 79.617.865/79.617.834/79.617.832)
260SP5 Algemeen en systeem Development Test Acceptance Production (DTAP) installatie methode beschikbaar in de product updater (HF 79.617.858)
260SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 260 is beschikbaar vanaf 27-2-2018
260SP4 Social Collaboration Bij het wijzigen van een bericht in een groep waarvan de gebruiker geen lid meer is, verscheen een foutmelding (HF 79.330.800)
260SP4 Professional Services Automation Wanneer 'Overzicht' is ingesteld op 'Traject' op de uren en kosten goedkeuren pagina, werd de pagina automatisch geactualiseerd bij het wijzigen van het datumtraject. Dit kon een nagatieve invloed hebben op de performance (HF 79.501.824)
260SP4 Service Management Solution Bij het genereren van factuurvoorstellen kon een datareader error verschijnen (HF 79.398.232)
260SP4 Algemeen en systeem Verbetering met betrekking tot het bewerken van workspaces (HF 79.544.142)
260SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 260 is beschikbaar vanaf 12-2-2018
260SP3 Professional Services Automation Een light user met de Hour entry rol en CRM rol kon geen uren invoeren op een project waarvan hij geen lid was (HF 79.332.895)
260SP3 Professional Services Automation Bij het realiseren van een reiskosten verzoek kon de melding 'Value was either too large or too small for an Int16' verschijnen (HF 79.352.192)
260SP3 Documenten Het was mogelijk om documenttypes aan te maken die beginnen met het karakter *, terwijl deze zijn gereserveerd voor de document structuur conversie (HF 79.346.982)
260SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 260 is beschikbaar vanaf 22-1-2018
260SP2 Professional Services Automation Wanneer de manager van een medewerker geen toegangsrechten heeft voor Exact Synergy Enterprise kon het voorkomen dat het weekstaat verzoek niet de juiste status kreeg na het goedkeuren van de uren (HF 79.068.941)
260SP2 Algemeen en systeem Bij het zoeken via het direct zoeken widget en het zoeken met de optie Alle, kon het voorkomen dat de resultaten niet correct werden getoond (HF 79.149.734)
260SP2 Werkstroom Het kon voorkomen dat de Verzoek merge functie bij het zoeken naar medewerkers niet functioneerde (HF 79.146.007)
260SP2 Social Collaboration Bij het openen van een nieuwsbericht via een ingesloten tijdlijn, werd dit geopend in een nieuw tabblad in plaats van in de lightbox (HF 79.163.410)
260SP2 CMDM Wanneer alleen Medewerkers zijn geactiveerd voor CMDM, kon het voorkomen dat er geen synchronisatie plaatsvond (HF 79.083.962)
260SP2 CMDM Wanneer een relatie werd aangemaakt via de webservice kon het voorkomen dat de adressen niet correct werden gesynchroniseerd (HF 79.163.025)
260SP2 Algemeen en systeem In de background job was de waarde die werd toegewezen aan Environment.Cache altijd null, wat een negatieve invloed kon hebben op de performance (HF 79.197.732)
260SP2 Professional Services Automation Bij het wijzigen van de status van een WBS regel in een ander project dat is gekoppeld aan het zelfde artikel, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.081.238)
260SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 260 is beschikbaar vanaf 2-1-2018
260SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
260SP1 CRM De performance bij het benaderen documenten van natuurlijke personen was niet optimaal (HF 78.904.633)
260SP1 Salaris Bijzonder tarief percentages 2018 (9-1-2018)
260SP1 Salaris Wijzigingen in de Salarisgegevens in verband met de introductie van de loonkostenvoordelen en de afschaffing van de premievrijstelling marginale arbeid (9-1-2018)
260SP1 Salaris Bij het openen van het loonjaar worden de componenten voor de premiekorting jongere werknemer, oudere werknemer en arbeidsgehandicaptenkorting beëindigd (9-1-2018)
260SP1 Social Collaboration Het kon voorkomen dat een notificatie werd ontvangen voor reactie op een gesprek waarin de gebruiker zich niet bevond (HF 79.101.632)
260SP1 Service Management Solution Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een activiteit te plannen op de laatste dag in het planbord (HF 79.126.028)
260SP1 Service Management Solution Het kon voorkomen dat dubbele regels werden aangemaakt wanneer er tegelijkertijd op Bewaren en Goedkeuren werd geklikt in een service verzoek (HF 79.073.555)
260SP1 Algemeen en systeem Het was niet mogelijk om een installatie uit te voeren vanaf een CD/DVD (HF 79.125.925)
260SP1 Social Collaboration Verbetering bij het leuk vinden van reacties (HF 79.136.771)
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 28.257.609
 Assortment:  Date: 01-04-2019
 Release: 260  Attachment:
 Disclaimer