One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Elektronische orders

Introductie

U kunt via het menupad [Order, Invoer, Elektronische orders] verkooporders importeren. Deze verkooporder is gebaseerd op een bestelling van uw klant. U kunt aan de hand van het XML bestand dat u aanmaakt bij het mailen van een bestelling,  een verkooporder aanmaken.

Uitleg van de velden

Sectie Bestand

Bestandsnaam
Hier kunt u het XML-bestand selecteren wat u van uw klant ontvangt.


Sectie Bestellingen

Hier krijgt u de bestellingen van uw klant te zien die geïmporteerd worden, deze worden omgezet naar een verkooporder in uw administratie. Indien er een rood kruis voor de regel staat, is de klantcode niet goed herkend. U dient in dit geval aan de rechterkant de correcte klantcode te selecteren.
De klantcode in het XML bestand is gebaseerd op de informatie in [Financieel, Crediteuren, Onderhouden ]. Open hier de crediteur waar u uw bestelling plaatst, ga vervolgens naar het tabblad 'Financieel', hier heeft u een veld 'Code bij leverancier'. Hiermee geeft u aan onder welke code u bekend bent bij uw leverancier.


Sectie Details

Hier kunt u zien door welke klant het besteld is, waar de levering aan moet gebeuren en wie de factuur moet krijgen. Deze gegevens zijn afhankelijk van de gekozen klant in de sectie 'Bestellingen'


Sectie Bestelregels

Hier krijgt u alle regels te zien uit de bestelling van uw klant. Indien u een rood kruis voor een regel krijgt, is een artikelcode niet herkend. U kunt in dit geval uw artikelcode alsnog aan de rechterkant selecteren.
De artikelcode uit het XML bestand is gebaseerd op de informatie in [Voorraad, Artikelen, Onderhouden]. Open hier het artikel, ga naar het tabblad 'Inkoop/ Verkoop' en open vervolgens de leverancier. Hier heeft u een veld 'Lever artikelcode ', hier kunt u de artikelcode aangeven die bekend is bij uw leverancier.


Onderin het scherm heeft u de volgende knoppen:

 

Verwerpen
U heeft de mogelijkheid om de bestelling te verwerpen, indien u dit doet zal er geen verkooporder aangemaakt worden. U krijgt de volgende dialoog indien u kiest voor 'Verwerpen':

Importeren
Indien u kiest voor 'Importeren', dan krijgt u na het importeren de volgende dialoog.

Afhankelijk van de melding is er een verkooporder aangemaakt in uw systeem.

Sluiten
Hiermee sluit u dit scherm.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 11.165.591
 Assortment:  Date: 19-05-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer