One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verzuimoverzichten: de verzuimkaart

Binnen Exact Globe Next kunnen op verschillende manieren overzichten van het opgebouwde en opgenomen verzuim worden getoond.

Verzuimkaart
Vanuit het onderhoud van de medewerker via menupad [Salaris, Personeel, Onderhouden] kan onder het tabblad Verzuim de verzuimkaart van de medewerker worden opgevraagd. Daarnaast kan deze worden geopend vanuit de saldilijst verzuim via menupad [HR/Salaris, Verslagen, Saldilijst verzuim] en via [HR/Salaris, Invoer, Verzuim]. In de verzuimkaart van de medewerker kan het verlof per maand of jaar worden opgevraagd.

 

Op de verzuimkaart wordt een grafisch overzicht van het gegeneerde rooster en het opgenomen verzuim weergegeven. Aan de verschillende verlofsoorten kunnen verschillende kleuren gekoppeld worden. Hiervandaan kunnen de bestaande verzuimmeldingen eenvoudig worden geopend, verwijderd of nieuwe aangemaakt.
 In het bovenstaande voorbeeld heeft vakantie een rode kleur. Er staat geen waarde vermeld in de kleur omdat de weergave momenteel op Uren staat. De verzuimsoort vakantie is echter in Dagen. Er kan dus niet op worden doorgeklikt zonder de weergave eerst om te zetten naar de optie Dagen.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.043.647
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer