One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

WMS Lite proces picken en leveren van uw verkooporders

Binnen WMS Lite worden verschillende processen ondersteund. Een van deze processen is het picken en leveren van uw verkooporders. In dit document wordt dit proces nader toegelicht.

Voordat u aan de slag kunt met het lever proces van WMS Lite is het van belang dat uw administratie correct is ingericht voor het lever proces binnen WMS Lite. In de Startpagina WMS Lite vindt u een overzicht van de verschillende zaken die van belang zijn voor het werken met WMS Lite.

De verschillende stappen in het leverproces kunt u automatisch laten uitvoeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Auto queue functionaliteit en de WMS verkooporder service. Voor een correcte werking van deze functionaliteit is het van belang dat de services zijn geïnstalleerd en juist zijn geconfigureerd. Tevens zijn verschillende instellingen van belang voor deze functionaliteit. In het document WMS Auto queue kunt u hier meer over lezen.

Het proces voor het picken en leveren van uw verkooporders bestaat uit de volgende stappen:

 1. Invoeren verkooporder
  U voert de verkooporder in in Exact Globe Next. Het invoeren van de verkooporder werkt op dezelfde wijze als het invoeren van een reguliere verkooporder in Exact Globe Next. In tegenstelling tot WMS I is het bij WMS Lite geen WMS knop aanwezig bij het invoeren van verkooporders en bestellingen omdat het koppelen van een scanner aan order geen doel heeft in WMS Lite. In WMS Lite worden de orders altijd in bewerking genomen op de algemene picking queue. Afhankelijk van de orderinstellingen dient deze verkooporder vervolgens gefiatteerd en bevestigd te worden.
   
 2. Genereren pickadvies
  Voor serie-/batchartikelen en hoofdlocaties (voor normale artikelen) dient u een pickadvies te generen. Dit kunt u automatisch laten plaatsvinden via de Auto queue functionaliteit of kunt u handmatig uitvoeren via de knop 'Advies' in het control center leveringen. Het generen van het pickadvies is alléén verplicht wanneer u in de WMS instellingen Leveringen de optie 'Pickadvies' heeft aangevinkt.
   
 3. In bewerking nemen
  Nadat het advies is gegenereerd kunnen de te picken orders worden verstuurd naar de handterminals. Dit kunt u automatisch laten plaatsvinden via de Auto queue functionaliteit of kunt u handmatig uitvoeren via de knop 'In bewerking nemen' in het control center leveringen
   
 4. Orders picken
  Op basis van het advies kunnen de orderpickers de orders picken via de handterminals. Indien van toepassing kan SSCC registratie plaatsvinden.
   
 5. Terugmelden
  Wanneer het orderpicken gereed is, kunnen de gepickte aantallen en serie-/batchnummers worden teruggemeld. Dit kunt u automatisch laten plaatsvinden via de WMS verkooporder service of kunt u handmatig uitvoeren via de knop 'Terugmelden' in het control center leveringen.
   
 6. Valideren
  De teruggemelde informatie dient te worden gevalideerd. Dit kunt u automatisch laten plaatsvinden via de WMS verkooporder service of kunt u handmatig uitvoeren via de knop 'Valideren' in het control center leveringen.
   
 7. Verwerken
  De gevalideerde informatie kan vervolgens automatisch worden verwerkt via de WMS verkooporder service of kunt u handmatig uitvoeren via de knop 'Verwerken' in het control center leveringen. Dit resulteert in een pakbon, een factuur (indien ingesteld) en een afname van de voorraad in Exact Globe Next. In het document E-WMS Automatisch leveren kunt u meer lezen over hoe u de functionaliteit voor het automatisch leveren kunt installeren en configureren.

Tijdens het in bewerking nemen, terugmelden, valideren en verwerken kan een (barcode) etiket automatisch worden gegenereerd.
Voor order explosie artikelen, dienen zowel het hoofdartikel als de onderdelen geregistreerd te worden op de handterminal.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.035.422
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 405  Attachment:
 Disclaimer