One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De configuratie van prijslijsten

Introductie

De prijsconfigurator is een belangrijke functie binnen prijzenbeheer. Hiermee kunt u gemakkelijk prijzen en kortingen aanmaken, bewerken of verwijderen in een of meerdere prijslijsten of prijsafspraken tegelijk. De volgende functionaliteit is beschikbaar:

Bijwerken van verkoopprijzen, prijslijsten en/of prijsafspraken

  • Wijzigen van de verkoop-/inkoopprijs waarop de korting in een prijslijst of prijsafspraak is gebaseerd
  • Wijzigen van de eenheid waarop de korting in een prijslijst of prijsafspraak is gebaseerd
  • Wijzigen van de geldig van t/m datum
  • Wijzigen van de staffelkortingen

Nieuwe data toevoegen aan verkoopprijzen, prijslijsten en/of prijsafspraken

  • Toevoegen van nieuwe eenheden aan een item waaraan verkoopprijzen en kortingen aan gekoppeld zijn.
  • Toevoegen van nieuwe periodes met nieuwe verkoopprijzen of kortingen
  • Kortingsgegevens van eenheden kopiëren naar andere eenheden
  • Toevoegen op basis van artikelen uit een andere prijslijst

Verwijderen data van verkoopprijzen, prijslijsten en/of prijsafspraken

  • Verwijderen artikelen/eenheden/kortingen van bestaande prijslijsten en prijsafspraken

De prijsconfigurator voor verkoopprijzen kan opgestart worden in Exact Globe Next via menupaden [Order, Prijzenbeheer, Configuratie] en [Factuur, Prijzenbeheer, Configuratie]. Voor inkoopprijzen kan de prijsconfigurator worden in menupad [Inkoop, Prijzenbeheer, Configuratie]. In Exact Globe Next kan de configurator opgestart  worden via menupad [Verkoop, Prijzenbeheer, Configuratie]. De inkoopprijzen kunnen aangepast worden via [Inkoop, Prijzenbeheer, Configuratie].

In dit scherm worden alleen de prijslijsten/afspraken getoond. Prijslijsten en/of afspraken per artikelgroep worden in dit scherm niet getoond.  

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.188.813
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer