One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Shop floor control - Maak-artikelen van productieorders ontvangen in touch screen user interface

Menupad

Exact Synergy Enterprise inlogpagina à Shop floor control inlogpagina.

Introductie

Op deze pagina kunt u de maak-artikelen ontvangen van productieorders die minstens de status Afgedrukt hebben.

Rollen en rechten

Om deze pagina te bekijken is de Shop floor control rol benodigd.

Daarnaast zijn een aantal zaken vereist voor toegang tot het Shop floor control systeem. Hierover kunt u meer lezen in het document Werken met Shop floor control.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Hoe ontvang ik de maak-artikelen van productieorders?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond. 
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Start. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt geopend.
 7. Klik op Volgende. De Ontvangst productie pagina wordt geopend.
 8. Bij Locatie selecteert u de locatie van het maak-artikel.
 9. Bij Aantal ontvangen geeft u het geproduceerde aantal op. Wanneer het een serie-/batchartikel betreft gaat u verder naar de volgende stap. In een ander geval gaat u naar stap 11.
 10. Wanneer het een serie-artikel betreft geeft u bij Serienummers de serienummers op en klikt op Toevoegen. Wanneer het een batchartikel betreft geeft u het batchnummer op bij Batchnummers en vult het aantal in bij Batch aantal. Vervolgens klikt u op Toevoegen.
 11. Klik op een van de knoppen om de opgegeven gegevens te bewaren.

Hou rekening met:

 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Volgende bij stap 6.  

Hoe bekijk ik het overzicht Tijdregistratie?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond. 
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Volgende. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt geopend.
 7. Klik op Volgende + Bewaren. De Ontvangst productie pagina wordt geopend.
 8. Klik op Registratie overzicht. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 9. Klik op Inklappen/Uitklappen om de sectie Criteria uit te klappen.
 10. Definieer de gewenste criteria in de sectie Criteria en klik op Actualiseren.

Hoe kan ik bijproducten registreren?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond.
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Volgende. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt geopend.
 7. Klik op Volgende + Bewaren. De Ontvangst productie pagina wordt geopend.
 8. Klik op Bijproducten. De Bijproducten pagina wordt geopend.
 9. Vul de benodigde informatie en klik op Bewaren + Terug of Bewaren + Nieuw.

Hou rekening met:

 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • De knop Bijproducten is alleen aanwezig wanneer de optie Bijproducten op de Aanpassen: Overzicht bewerkingen pagina is aangevinkt. Voor meer informatie, zie Aanpassen overzicht bewerkingen in touch screen user interface.


Hoe kan ik de tijdboekingen stoppen voor een bewerkingsstap?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond.
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Start. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt geopend.
 7. Klik op Volgende. De Ontvangst productie pagina wordt geopend.
 8. Klik op Stop Uren om tijdboekingen voor de bewerkingsstap te stoppen.

Hou rekening met:

 • Bij stap 8 worden alleen de tijdboekingen gestopt die zijn gestart door de gebruiker die op dit moment is ingelogd in SFC.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Volgende bij stap 6.
   

Hoe kan ik de bewerkingsstap afhandelen?

 1. Selecteer de optie SFC Interface.
 2. Selecteer een bewerking bij Bewerking.
 3. Klik op Login. Na het inloggen worden de productieorders met de stappen die worden uitgevoerd in de geselecteerde bewerking getoond.
 4. Klik op een regel om de details van de betreffende bewerking te bekijken.
 5. Klik op Start. De Tijdregistratie pagina wordt geopend.
 6. Klik op Volgende. De Materiaaluitgifte pagina wordt geopend.
 7. Klik op Volgende. De Ontvangst productie pagina wordt geopend.
 8. Klik op Bewerking afhandelen om tijdboekingen voor de bewerkingsstap te stoppen.

Hou rekening met:

 • Bij stap 8 worden alle tijdboekingen (inclusief tijdboekingen die door andere personen zijn gestart) gestopt en de status van de bewerking wordt aangepast naar Afgehandeld.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, wordt de Materiaaluitgifte pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen te realiseren arbeids- of machine-uren zijn, er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Start bij stap 5.
 • Wanneer er geen uit te geven materiaal is, en de bewerking is de laatste bewerking in de productieorder, wordt de Ontvangst productie pagina getoond na het klikken op Volgende bij stap 6.
   

Tips en trucs

Op deze pagina:

 • kunnen extra ontvangsten worden uitgevoerd zolang de status van de bewerking Open of Vrijgegeven is.
 • kunt u alleen standaard, serie of batch maak-artikelen ontvangen.
 • kunt u alleen maak-artikelen met de status Actief, Vervallen, of Non-actief ontvangen.
 • worden artikelen met backflush materiaal of arbeids- of machine-uren die worden ontvangen automatisch gerealiseerd (voorraadtelling wordt meegenomen wanneer de optie Voorraad controleren in menupad  Systeem à Algemeen à Instellingen à Orderinstellingen in Exact Globe Next is aangevinkt.
 • kunnen maak-artikelen waarbij de optie Bijproduct in de productieorder is aangevinkt niet worden ontvangen.
 • kunt u alleen maak-artikelen ontvangen wanneer SE4000 - E-Productie in uw Exact Globe Next licentie aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is wordt een fout gelogd bij het opslaan van de gegevens naar Exact Globe Next, en worden er geen gegevens bijgewerkt in Exact Globe Next.
 • betreft voor een sub-productieorder van een maak-artikel met afval het totale aantal het oorspronkelijke aantal en het afval aantal, zonder wordt aangegeven dat het afval betreft.
 • wordt een ontvangst wel uitgevoerd wanneer de gebruiker geen rechten heeft op het magazijn, maar wordt de ontvangst als nieuwe ontvangst gezien.

In de volgende tabel wordt een aantal uitzonderlijke scenario's getoond met uitleg over hoe het systeem er mee om gaat.

Scenario

Uitleg

Menurecht

Er wordt geen validatie uitgevoerd of u beschikt over het menurecht Productie à Invoer à Ontvangsten productie beschikt. Zonder dit menurecht kunt u nog steeds maak-artikelen ontvangen op de Ontvangst productie pagina wanneer u administrator bent. Dit komt omdat alleen het administratorrecht nodig is om de gegevens via Exact Integrator bij te werken in Exact Globe Next. 

Status van de laatste bewerking wordt bijgewerkt naar Afgehandeld door een back-office gebruiker.

Het bijwerken van het ontvangen aantal kan worden uitgevoerd en er wordt geen fout gelogd.

Status van deproductieorder wordt bijgewerkt naar Afgehandeld door een back-office gebruiker.

Het bijwerken van het ontvangen aantal kan niet worden uitgevoerd en een fout wordt gelogd.

 

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.384.520
 Assortment:  Date: 21-02-2014
 Release: 251  Attachment:
 Disclaimer