One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Consolideren en vreemde valuta

[Finance: Consolideren, Consolidatie, Consolideren]

Algemeen

Het kan voorkomen dat een van de te consolideren administraties in andere valuta dan de moeder gevoerd wordt. Denk hierbij aan een moeder met de standaard valuta Euro en een dochter in USD (Amerikaanse dollars).

Tijdens het consolideren worden de USD bedragen omgerekend naar Euro'. De koers die hierbij gehanteerd wordt kunt u onderhouden in het menu [Financieel: Grootboek, Valuta, Onderhoud, Koersen] in de moeder-administratie. 

De koers die gehanteerd wordt bij de omrekening is voor de grootboekrekeningen van het type 'Balans' de koers uit de kolom 'Koers', en voor de grootboekrekeningen van het type 'Winst & Verlies' tegen de koers uit de kolom 'Gemiddelde koers'.

U kunt achteraf de koers wijzigen in het onderhoud koersen maar de wijziging heeft dan nog geen effect op de geconsolideerde balans. De omrekening van vreemde valuta naar de standaard vuluta van de moeder vindt plaats op het moment van consolideren. U zult de consolidatie daarom eerst moeten verwijderen en opnieuw uitvoeren.


Exact Financials Enterprise > FinanceConsolideren 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.200.460
 Assortment:  Date: 27-11-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer