One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Splitsen en toewijzen in MRP

Introductie

Introductie

In het MRP overzicht heeft u de mogelijkheid om middels de rechtermuisknop op een cel te klikken. Hier kunt u onder andere de functies 'Splitsen' en 'Toewijzen' kiezen.

 

Uitleg

In dit document wordt uitgelegd waarvoor u deze functies kunt gebruiken.

Deze functies zijn alléén aanwezig wanneer:

 • bij inhoud voor 'Inkoop' gekozen is. EN
 • er gesorteerd is op 'Order'. EN
 • er slechts één cel geselecteerd is. EN
 • de geselecteerde cel bij een bestelling hoort.

Additionele condities waaraan de twee functies verbonden zijn:

 • De functies zijn alleen van toepassing voor bestelregels, die nog niet ontvangen/afgehandeld zijn. Raamcontracten, ontvangsten, RTV orders, inkoopretouren (negatieve aantallen in een bestelling) en retouren worden niet ondersteund.
 •  De functie 'Toewijzen' kan allen gebruikt worden om een bestelling (per artikel/datum) per keer toe te wijzen. M.a.w. meervoudig selecteren wordt niet ondersteund, en het is alleen van toepassing voor een enkele cel in het MRP overzicht.
 • De functie 'Splitsen' kan alleen gebruikt worden om om een bestelling (per artikel/datum) per keer te splitsen. M.a.w. meervoudig selecteren wordt niet ondersteund, en het is alleen van toepassing voor een enkele cel in het MRP overzicht.
 • Deze functies zijn niet beschikbaar via het menupad [Inkoop, Te verwerken, Backorders afhandelen] omdat in dit menupad het niet mogelijk is om de rechtermuisknop te gebruiken.
 • Bij het splitsen van een bestelling wordt de leverdatum van de toegewezen orders niet aangepast.
 • Artikelen waarbij het attribuut 'Exploderen-leveringen' is aangevinkt worden niet ondersteund.

Splitsen

Wanneer u 'Splitsen' selecteert wordt het volgende scherm getoond.

Wanneer u de wijzigingen die u in het splitsscherm wilt bewaren wordt op een aantal zaken gecontroleerd.

1. Bij het aanpassen van de leverdatum:

Een bestelling kan alleen verplaats worden naar naar de datum van vandaag of naar de toekomst. Het verplaatsen van een bestelling naar een datum vóór vandaag is niet toegestaan.

2. Bij het aanpassen van het aantal:

Decimalen zijn alleen toegestaan wanneer het artikel deelbaar is. Voor niet deelbare artikelen zijn decimalen alleen toegestaan wanneer een inkoopeenheid word gebruikt, maar het omgerekende aantal in verkoopeenheden, geen decimalen bevat.

Wanneer u een ongeldige waarde invult wordt het veld rood en geeft een waarschuwing:

Een enkele cel (in het blauw) kan het volgende aanduiden:

 • Een bestelling die nog niet is ontvangen
 • Een bestelling die gedeeltelijk is ontvangen
 • Een bestelling die volledig is ontvangen
 • Een retour of een RTV order

Bijvoorbeeld:

De situaties 3, 4 en 5 worden niet ondersteund, het is dan ook niet mogelijk om deze te splitsen.

Wanneer u de schaal in het MRP overzicht instelt op bijvoorbeeld 'Wekelijks' kan het voorkomen dat een aantal, betrekking heeft op meerdere bestelregels met verschillende leverdata. In dat geval wordt bij het kiezen voor 'Splitsen' het volgende scherm getoond:

Hier kunt u de regel de u wilt splitsen selecteren, waarna het splitsscherm verschijnt waarin u de leverdatum/aantal kunt aanpassen.

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke orders gesplitst kunnen worden:

Wanneer u een interne order wilt splitsen of een bestelling die aan een interne order is gekoppeld, verschijnt een  melding dat het niet is toegestaan: "Niet toegestaan: Gekoppeld aan interne order". Het is dus niet mogelijk om interne orders, of bestellingen die gekoppeld/toegewezen zijn aan interne orders, te splitsen.

In het splitsscherm kunt u de leverdatum en het aantal wijzigen. De orders die gekoppeld zijn aan de bestelling dienen dienovereenkomstig aangepast te worden. De volgende velden worden aangepast.

Wanneer de instelling orderprestatiedatums in de Inkoop/Orderinstellingen heeft aangevinkt worden de gevraagde, geplande en oorspronkelijk geplande datum van de bestelling niet aangepast.

Toewijzen
Middels de functie 'Toewijzen' opent u het toewijsscherm, waarin in het deel 'Behoeften', all gerelateerde orders worden getoond. Dit betreft zowel de reeds toegewezen als nog niet toegewezen orders. terwijl in het deel 'Vrij' alleen de vrije voorraad, en de geselecteerde bestelling wordt getoond.

Gerelateerde onderwerpen

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 15.180.153
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer