One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wat zijn sluitposten?

Waarom zie ik de extensie van ee

Aan het einde van het jaar of aan het einde van een periode wilt u het resultaat van dat jaar of die periode tot uitdrukking brengen in de beginbalans van het volgende boekjaar of periode. Om het saldo van de winst-en-verliesrekeningen tot nul terug te brengen, kunt u het resultaat van een boekjaar of periode 'Verwerken' [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat]. Door automatisch aangemaakte boekingen in het memoriaal, wordt het resultaat van het afgelopen boekjaar of periode naar de beginbalans van het komende boekjaar of periode geschreven.

Deze automatisch aangemaakte boekingen zijn sluitposten. Op verschillende overzichten zoals bijvoorbeeld de balans of de grootboekkaarten kunt u middels de optie 'Inclusief: Sluitposten' of 'Sluitposten' aangeven of u tevens de sluitposten wilt tonen.


Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.000.798
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer