One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhouden lotverpakkingen in E-Textiel

Introductie

Een lotverpakking is een collectie vaste aantallen subartikelen. Lotverpakkingen kunnen gebruikt worden bij de invoer van orders en facturen van subartikelen en vergemakkelijken daarmee de invoer. Het aanmaken en onderhouden van lotverpakkingen is te vinden in het menupad [Maatwerk, Textiel, Lotverpakkingen].

Lotverpakkingen zijn vooral nuttig voor orders en facturen welke veelvuldig voorkomen.Een lotverpakking kan aan een matrix van een hoofdartikel gekoppeld worden en voor elk subartikel in de matrix kan een vast aantal opgegeven worden. Er zijn per matrix meerdere lot verpakkingen te specificeren.


Aanmaken van een nieuwe lotverpakking

In het overzichtsscherm met hoofdartikelen selecteert u het hoofdartikel van de matrix waarvoor u de lotverpakking wilt aanmaken. Er verschijnt een overzichtsscherm met bestaande lotverpakkingen voor het geselecteerde hoofdartikel . Indien u voor de eerste maal voor de matrix van dit hoofdartikel een lotverpakking aanmaakt, zal deze lijst leeg zijn.

In dit scherm selecteert u de knop ‘Nieuw’, waarna een scherm verschijnt waarin u de lotverpakking aan kunt maken, zie hiervoor onderstaand scherm.

 

Uitleg van de velden

Lotverpakking code
Hier vult u een door u gewenste code voor deze lotverpakking in. Deze code dient uniek te zijn.

Omschrijving
Hier vult u een door u gewenste beschrijving voor deze lotverpakking in. In het voorbeeld is gekozen voor ‘Lotverpakking 002’.

Extra velden
In deze optionele velden kunt u extra informatie over de lotverpakking opnemen. De velden ‘Extra 1 t/m 3’ zijn voor alfanumerieke informatie, de velden ‘Extra en 5’ voor numerieke informatie en ‘Extra 6’ is een Ja/Nee veld. Op basis van deze ingevoerde velden is het mogelijk om tijdens de invoer van een order of factuur snel en eenvoudig de juiste lotverpakking op te zoeken. Hoe een lotverpakking kan worden toegevoegd aan een order staat beschreven in het document 'Invoeren van verkooporders'.

Matrixcellen
Hier kunt u per cel een standaard aantal voor een subartikel invoeren. U kunt alleen in witte cellen een aantal invoeren. Witte cellen staan voor bestaande subartikelen. De cellen waarvan het subartikel niet bestaat zijn grijs. Het is niet verplicht in iedere cel een aantal in te voeren. Wanneer u na het invullen van de velden achtereenvolgens op ‘Bewaren’ en ‘Sluiten’ drukt, wordt de lotverpakking opgeslagen en het scherm afgesloten.

 

 

Uitleg van de knoppen

Hieronder wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de knoppen in het selectiescherm.

Openen
Het aanpassen van lotverpakkingen is te vinden in het menupad [Maatwerk, Textiel, Lotverpakkingen]. U kunt een al bestaande lotverpakking bewerken door in het overzichtsscherm met bestaande lotverpakkingen, de gewenste lotverpakking te selecteren en op de knop ‘Openen’ te drukken. In het onderhoudsscherm dat zich opent, kan de lotverpakking gewijzigd worden.

Kopiëren
Het kopiëren van lotverpakkingen is te vinden in het menupad [Maatwerk, Textiel, Lotverpakkingen]. Het kopiëren van een lotverpakking maakt het mogelijk een zelfde lotverpakking te creëren voor of hetzelfde hoofdartikel of een ander hoofdartikel. In het geval van een ander hoofdartikel dient de matrix van dit hoofdartikel een zelfde opbouw te hebben. Na creatie kan een gekopieerde lotverpakking desgewenst direct aangepast worden.

U kunt een lotverpakking kopiëren door in het overzichtsscherm met bestaande lotverpakkingen, de te kopiëren lotverpakking te selecteren en op de knop ‘Kopiëren’ te drukken. Er verschijnt een overzichtsscherm met hoofdartikelen. In dit scherm kunt u het hoofdartikel selecteren waarnaar de lotverpakking gekopieerd dient te worden. Het onderhoudsscherm voor de nieuwe lotverpakking verschijnt met in de matrixcellen de aantallen van de gekopieerde lotverpakking. U dient de code van de nieuwe lotverpakking in te vullen, waarna u desgewenst de andere velden in kunt vullen en de aantallen in de cellen kunt aanpassen.

Verwijderen
Het verwijderen van lotverpakkingen is te vinden in het menupad [Maatwerk, Textiel, Lotverpakkingen]. U kunt een lotverpakking verwijderen door in het overzichtsscherm met bestaande lotverpakkingen, de gewenste lotverpakking te selecteren en op de knop ‘Verwijderen’ te drukken. Een lotverpakking kan altijd verwijderd worden, ook als deze gebruikt is bij de invoer van aantallen in een order of factuur.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.452.209
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer