One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

De systeemeisen van Exact AEC 1.50

Dit document beschrijft de aanbevolen en ondersteunde systeemeisen van Exact AEC release 1.50. Er wordt per installatiesoort aangegeven welke systeemeisen aanbevolen worden. Indien de combinatie van hardware en software niet voldoet aan de minimale eisen kan er geen ondersteuning vanuit Exact worden verleend.

Voordat u begint:

 • Exact raadt altijd aan om te voldoen aan de aanbevolen systeemeisen.
 • Let erop dat er, wanneer er andere software wordt geïnstalleerd, deze ook dient te voldoen aan de eisen gesteld door de ontwikkelaar van die software.
 • Raadpleeg altijd eerst de algemene aandachtspunten onderaan dit document.

Aanbevolen systeemeisen voor een stand-alone systeem

Ondersteunde systeemeisen voor een stand-alone systeem

Aanbevolen systeemeisen voor een 'Client/Server omgeving'

Ondersteunde systeemeisen voor een 'Client/Server omgeving'

Overige omgevingsindelingen

Algemene aandachtspunten 

 • Microsoft .NET Framework 4.7.2 (of hoger) dient aangezet/geïnstalleerd te zijn op het systeem (de eerdere afhankelijkheid naar 2/3.5 is hiermee komen te vervallen).
 • Voor MS Office 365 ondersteuning geldt het volgende. Exact AEC werkt op verschillende wijzen met de MS Office producten (samenvoegen, invoegtoepassingen, macro's, email, etc), hierdoor is het noodzakelijk de office programma's lokaal geïnstalleerd te hebben staan zoals dit bij Office 365 ProPlus het geval is. De zgn. 'zelfstandigen en thuisgebruik' versies ondersteunen deze functionaliteit ook niet. Tevens geldt dat de documenten in Exact AEC op een netwerklocatie of lokaal (standalone) dienen te staan. Er kan derhalve geen gebruik worden gemaakt van documenten die online zijn opgeslagen. 
 • Wanneer DocumentenImport (versie 1.48 en hoger) i.c.m. Office 64-bits gebruikt gaat worden is het gebruik van Interbase Xe3 noodzakelijk.
 • Er dient een Windows compatible (netwerk)printer aanwezig te zijn.
 • Windows 8 (en hoger) en Windows server 2012 (en hoger) ondersteunen het SMB 3 protocol, aangezien Exact AEC documenten als bestanden over het netwerk verzend geeft dit een betere performance.
 • Er dient een internetverbinding te zijn voor het downloaden van updates en het ontvangen van e-mail berichten vanuit Exact. Tevens dient er een internetverbinding te zijn voor de integratie met Exact Online (indien van toepassing) en de digitale brievenbus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van HTTPS (poort 443).
 • Voor het gebruik van Mailboxen gekoppeld aan een MS-Exchange account is het nodig IMAP (bij voorkeur met SSL) op de Exchange server aan te zetten.
 • Voor het tonen van PDF's in de Exact AEC onderdelen IFR en de digitale brievenbus dient Adobe Acrobat Reader versie 10 of 11 volledig geïnstalleerd te zijn. Adobe Reader DC wordt ondersteund vanaf 1.42 Patch 8. Adobe Reader DC versie 15.023.20053 kan conflicten veroorzaken, gebruik bij voorkeur de meest recente versie.
 • Aanbevolen wordt een dagelijkse backup te maken op een extern medium.
 • De systeemeisen zijn gebaseerd op het gebruik van alleen Exact AEC (dus bijvoorbeeld een dedicated database server). Wanneer er op dezelfde machine gebruik wordt gemaakt van andere applicaties dient u de vereisten hierop aan te passen.
 • Exact AEC maakt gebruik van een Interbase Database en de Borland Database Engine (BDE). Indien er meer applicaties op uw systeem/netwerk draaien die een Interbase Database gebruiken en/of BDE, dan zal ter plekke beoordeeld/getest dienen te worden op een gecombineerde werking. Exact geeft hier geen garanties voor af.
 • Maximale vrije schijfruimte grens: 2TB lijkt voor veel setups een grens te zijn voor het bepalen van de vrije schijfruimte, alles hierboven wordt als negatieve vrije schijfruimte gezien. Dit heeft tot gevolg dat verscheidene van onze setups hierdoor niet goed kunnen draaien. Mogelijke oplossingen kunnen zijn het verkleinen van de C: partitie (< 2TB) of het tijdelijk vullen met data tot de vrije schijfruimte < 2TB is.
 • Exact volgt de Microsoft Support Lifecycle Policy. In deze policy biedt Microsoft richtlijnen voor productondersteuning gedurende een levenscyclus van een product.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.264.105
 Assortment:  Date: 19-12-2023
 Release: 1.50  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added