One moment please...
 
Exact Globe   
 

Product Update 416: Menupaden voor de accountancy module beschikbaar in de financiële of cash flow modules

De volgende modules, die alléén mogelijk waren als onderdeel van de accountancy module, zijn nu ook aan te schaffen als onderdeel van de financiële of cash flow module:

  • SE1035 – E-Multiclient Bankieren
  • SE1063 – E-Cliëntenbeheer
  • SE1064 – E-Kolommenbalans

Wanneer u beschikt over SE1065 – E-Accountancy en de bovenstaande modules wijzigt er niets. Wanneer u niet beschikt over SE1065 – E-Accountancy, maar wel over een van bovenstaande modules, kunt u de functionaliteit van de modules nu benaderen via nieuwe menupaden.

Opmerking: De module SE1066 - E-Data Analyse, was reeds onafhankelijk van SE1065 – E-Accountancy, en is te benaderen via het menupad Accountancy ? Controle ? Analyse

De nieuwe menupaden zijn:

De functionaliteit van SE1035 – E-Multiclient Bankieren is beschikbaar via Cash flow ? Invoer ? Multi cliënt bank import.

Voor meer informatie, zie Multi-cliënt bank import (SE1035) en Hoe werkt Multi-administratie bankimport? (SE1035).

De functionaliteit van SE1063 – E-Cliëntenbeheer is beschikbaar via Financieel ? Verslagen ? Multi-administratiebeheer.

Voor meer informatie, zie Administraties beheren met E-Cliëntenbeheer (SE1063)

De functionaliteit van SE1064 – E-Kolommenbalans is beschikbaar via Financieel ? Verslagen ? Kolommenbalans.

Voor meer informatie, zie Kolommenbalans (SE1064).

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.417.027
 Assortment:  Date: 04-09-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer