One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Boekingen - Informatie algemeen

De module Boekingen wordt gebruikt om kosten en opbrengsten (regieprojecten) eenvoudig en snel in te kunnen voeren.

Via Boekingen op de menubalk, kunt u selecteren welke boekingen u wilt zien, alle boekingen of alleen de boekingen van de actieve administratie:

Er is geen onderscheid te maken tussen boeken project en boeken werknemer. Deze beide boekingsoorten zijn samengebracht in één boekingenmodule 'Boekingen'

Aan de hand van het scherm zullen onderstaande begrippen en voorwaarden verder worden uitgewerkt.

Om te kunnen boeken op een project moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De opdrachtgever moet bekend zijn.

  • De projectstatus moet zijn: Acquisitie, Aanbesteed/geoffreerd of Opdracht zijn.

Voor projecten van het type ‘regie’ zijn de boekingsregels de onderbouwing van de factuurregels.

Voor het projecttype ‘aangenomen’ zijn de boekingsregels de informatie voor projectbewaking en nacalculatie.

Projecttype 'Regie'

Wanneer de debiteur (opdrachtgever) bekend is kunnen de opbrengsten en de kosten worden ingevoerd. De opdrachtgever is degene waarvoor het werk wordt uitgevoerd. De met de opdrachtgever gemaakte afspraken gelden. Ter facturering kan door de opdrachtgever een andere debiteur worden opgegeven. Dit is de factuurdebiteur.

Kosten invoer:

De voor het project gemaakte kosten dienen als basis voor de opbrengsten.

Opbrengsten invoer:

De opbrengstenkant word automatisch ingevoerd op basis van de kosten volgens bepaalde afspraken (opslag / korting, etc.) en kunnen op deze kaart handmatig gewijzigd worden. De afspraken kunnen door u worden aangepast in de module Relatie en Projecten. Boekingsregels die gefactureerd zijn mogen niet meer aangepast worden.

Projecttype 'Aangenomen'

Bij projecten met het projecttype "aangenomen", worden alleen de kosten ingevoerd in de boekingsregels t.b.v. de projectbewaking.

Kosten invoer:

Deze regels worden niet opgenomen in de factuur. De invoer van deze regels is van belang voor de bewaking van het project.

Opbrengsten invoer:

Opbrengsten van de aangenomen projecten kan niet worden gevuld bij het boeken van kosten. De opbrengsten worden aangemaakt op het moment dat een termijnfactuur wordt aangemaakt.Zie: Een factuur toevoegen of wijzigen.

De instellingen die betrekking hebben op de module boekingen kunt u wijzigen via menu Extra, Instellingen.
Hierna verschijnt een scherm met een tabblad per module waarvoor u systeem- en/of gebruikersinstellingen van toepassing zijn kunt aanpassen.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.188.650
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer