One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Gebruikers per applicatie: Onderhoud

Introductie

Bij aanschaf van Exact Financials Enterprise bepaalt u welke applicaties (hoofdapplicaties) en modulen u aanschaft. Per (hoofd)applicatie heeft u standaard beschikking tot 8 gebruikers welke van deze applicatie gebruik kunnen maken. Vervolgens kunt u voor de (hoofd)applicaties multi-user pakketten aanschaffen. Een multi-user pakket geef u de mogelijkheid om 4 extra gebruikers toegang te geven tot de (hoofd)applicatie. Elke module valt onder een (hoofd)applicatie. Als u een licentie heeft aangeschaft voor een (hoofd)applicatie, heeft u automatisch een licentie voor deze gebruikers voor de reeds aangeschafte modulen behorend bij de (hoofd)applicatie. De volgende (hoofd)applicaties kunnen worden onderscheiden:

   • Finance
   • Project
   • Sales
   • Purchase
   • Timesheet

Gebruikers dienen aan de (hoofd)applicaties te worden gekoppeld. Op deze wijze kunt u kosten besparen. Als u bijvoorbeeld 5 gebruikers heeft die werken op het bedrijfsbureau en wel toegang dienen te hebben tot de applicatie Project, maar niet tot de applicatie Finance, dan kunt u deze gebruikers koppelen aan alleen de applicatie Project. Op deze wijze hoeft u voor de 5 gebruikers geen licentie voor de applicatie 'Finance' aan te schaffen.

U kunt gebruikers koppelen aan (hoofd)applicaties in [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers per applicatie, Onderhoud].

Uitleg van de velden

Applicatie
Selecteer de applicatie waar u gebruikers aan wenst toe te kennen. U heeft de keuze uit de volgende applicaties:

 • Finance
 • Project
 • Sales
 • Purchase
 • Timesheet

Invoermatrix

U kunt door op de knop 'Toevoegen' te drukken de gebruikers koppelen welke u aan de applicatie wilt toekennen. In dit menupad koppelt u gebruikers aan een applicatie. Als u andersom wilt werken door applicaties toe te kennen aan individuele gebruikers dan kunt u gebruik maken van [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].

Gebruikers-ID
Voer de gebruikerscode in van de gebruiker die u wilt toevoegen. U kunt de gebruiker(s) ook selecteren middels CTRL+B of F2. Er wordt een zoekscherm geopend waarin u een of meerdere gebruikers kunt selecteren, na OK, worden deze gebruikers vervolgens toegevoegd aan de gebruikersgroep.

Wanneer u een gebruiker wenst te verwijderen uit de gebruikersgroep, selecteer de regel en kies voor de knop 'Verwijder' (WebClient) of gebruik het 'Prullenbak' icoontje (Webbrowser).

Let op! Wanneer u in de Webbrowser kiest voor de knop 'Verwijder' wordt de gehele gebruikersgroep verwijderd.

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Inrichting Systeem> Autorisatie > Gebruikers per applicatie: onderhouden


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.496.062
 Assortment:  Date: 11-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer