One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Product Update 259/260: Usability verbetering product updater

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de product updater om deze gebruikersvriendelijker te maken.

De velden zijn herschikt en er zijn secties toegevoegd wat de product updater meer intuïtief maakt.

Bij het veld Installatie soort selecteert u het type installatie. Houd er rekening mee dat de optie Aanmaken CD installatie niet meer beschikbaar is, om dat op basis van de huidige digitale marktstandaard het gebruikelijker is om software uit te leveren via een download in plaats van via een fysiek medium.

In de sectie Geef uw inloggegevens op kunt u de gegevens om in te loggen op geven. Deze sectie is alleen beschikbaar voor de installatiesoort Internet installatie. Voor de andere installatie soorten is het niet noodzakelijk om in te loggen.

Na het opgeven van de inloggegevens kunt u op de knop Verifiëren klikken om de inloggegevens te verifiëren. Wanneer de verificatie niet succesvol is, bijvoorbeeld wanneer u een onjuiste webpagina, gebruikersnaam of wachtwoord opgeeft, wordt een foutmelding getoond.

Wanneer de verificatie succesvol is, wordt de sectie Geef uw inloggegevens op inactief, en wordt het veld Versie in de sectie Installatie automatisch ververst en toont de hoogste toegestane product of service pack die u mag downloaden. De sectie Installatie is alleen actief wanneer de verificatie succesvol is.

In de andere velden in de sectie Installatie kunt u de installatiedirectory definiëren, aangeven of u de software wilt bijwerken tijdens of na het downloaden, en kunt u aangeven of u de demo-administratie en offline help bestanden wilt downloaden. Dit werkt op dezelfde manier als in voorgaande product updates. Voor meer informatie, zie Het updaten van Exact Synergy Enterprise.

Opmerking: Deze wijziging is van toepassing op de product updater voor Exact Synergy Enterprise en de B2B E-Commerce portal.  

Deze wijziging is tevens beschikbaar vanaf product update 259SP12. 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.225.659
 Assortment:  Date: 03-04-2018
 Release: 260  Attachment:
 Disclaimer