One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Algemene Verordening Gegevensbescherming: Anonimiseren

[Systeem: Beveiliging, AVG, Anonimiseren]

Middels deze functie geeft u aan dat een persoonsgegeven niet meer zijn doel dient en in de database moet worden geanonimiseerd. Op basis van de in [Systeem menu: AVG, Oormerken, Onderhoud] vastgelegde waarde voor anonimisering, wordt het desbetreffende gegeven gewist en vervangen door de anonimiseringswaarde.

Criteria
U kunt alles gegevens selecteren die als natuurlijk persoon zijn vastgelegd.

Selectie
Selecteer de gegevens die u wenst te anonimiseren. 


Exact Financials > Inrichting Systeem > AVG > Beheer van persoonsgegevens > Systeem, beveiliging, AVG, Anonimiseren


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.260.878
 Assortment:  Date: 13-02-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer