One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Release Notes Exact Financials Product Update 7.31

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.31 ten opzichte van voorgaande releases.
Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Financials 7.28 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
7.31.00 Algemeen Exact Financials Cloud Support Policy Exact Financials Cloud Support Policy - Algemeen (Vanaf Exact Financials 7.25) DocView.aspx?DocumentID={479d1c2e-627d-40a3-b13a-83502e24c063}
7.31.00 Financieel Debiteurenkaarten: Notities toevoegen aan openstaande posten Vanaf versie 7.31.00 kan vanaf een debiteuren-/crediteurenkaart een notitie worden toegevoegd bij een openstaande post DocView.aspx?DocumentID={f819aeba-2a3c-4d71-9858-5c98a70009b0}
7.31.00 Bankieren WebUI: Informatiescherm openstaande post bij handmatig afletteren afsluiten Vanaf versie 7.31.00 kan in de WebUi bij het handmatig afletteren van een bankafschrift het informatiescherm afgesloten worden. DocView.aspx?DocumentID={864146c7-0631-42de-99a9-8b4f7e56fcb1}
7.31.00 Systeem Einde ondersteuning Internet Explorer Vanaf versie 7.31.00 wordt Internet Explorer niet meer ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={e2eb57ae-233c-46fa-a8bb-14af9c4a37b1}
7.31.00 Systeem Logboek verzonden e-mail Vanaf versie 7.31.00 wordt een logboek bijgehouden van verzonden e-mails. DocView.aspx?DocumentID={74b1f628-e362-4445-adb0-6d94af0438a9}
7.31.00 Systeem WebUI: Tab in browser toont administratienaam Vanaf versie 7.31.00 toont het tabblad in de browser de administratienaam. DocView.aspx?DocumentID={66b9fb0f-d9f2-4c25-b3f4-7e6a852d3509}
7.31.00 Systeem WebUI: Instelling voor automatisch uitloggen In versie 7.31.00 is een instelling toegevoegd waarmee bepaald kan worden hoelang het duurt voordat de WebUI zichzelf uitlogt. DocView.aspx?DocumentID={e8b8ac37-be96-4406-a0f8-533aa8bdbe2a}
7.31.00 Systeem Selectiecriteria bewaren in verwerkingsschermen In versie 7.31.00 is het mogelijk om selectiecriteria die ingegeven zijn in verwerkingsschermen te bewaren. DocView.aspx?DocumentID={e8fab83d-b70d-49ef-81d3-5f4cbaadd24d}
7.31.00 Systeem Werkstroom: Reden afkeuren toevoegen Vanaf versie 7.31.00 is het mogelijk om bij het verwerpen in de werkstoom een reden op te geven. DocView.aspx?DocumentID={44dfefc5-a805-4543-8005-1d730a714c5f}
7.31.00 Systeem Workspaces: Kopiëren/verplaatsen van tegels Vanaf versie 7.31.00 kunnen de tegels in de workspaces gekopieerd en/of verplaatst worden naar andere workspaces. DocView.aspx?DocumentID={65caa4bc-d37a-432a-8d79-677fa9f2124d}
7.31.00 Systeem Installatie: silent installatie mogelijk (PASOE only) Vanaf versie 7.31.00 kan de installatie van de software middels een 'silent' installatie gedaan worden. (PASOE only) DocView.aspx?DocumentID={2b9b528b-4859-4a68-9a84-25e8ea8e0567}
7.31.00 Systeem REST: delete met Wildcards Vanaf versie 7.31.00 kan bij een deletefunctie in REST ook gebruik gemaakt worden van ''Wildcards'. DocView.aspx?DocumentID={fe39f9a0-5b32-4d20-a3b1-f4dec5f5a212}
7.31.00 Systeem REST: Paging in GET functies Vanaf versie 7.31.00 kan bij een GET functies in REST ook gebruik gemaakt worden van 'Paging'. DocView.aspx?DocumentID={dd281be7-87ff-4578-88e4-b44df8187368}
7.31.00 Systeem REST: toets waarden in omschrijving getoond Vanaf versie 7.31.00 worden toets waarden in de omschrijvingen getoond. DocView.aspx?DocumentID={46935d98-be3a-4ebd-82e2-a201d14036db}
7.31.02 Systeem Verslag: Applicatie log: (Tijds)duur toegevoegd aan selectiecriteria In versie 7.31.02 is aan het verslag: Applicatie log het selectiecriterium 'Duur (ms)' toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={bbf981cf-241d-4843-917e-e8021c40775e}
7.31.02 Systeem Workspace: tijdslimiet voor ophalen data Vanaf versie 7.31.00 is er een tijdslimiet voor het ophalen van data voor tegels op een workspace. DocView.aspx?DocumentID={4cfd4633-0f08-4344-8dc3-e114591a0512}
7.31.02 Systeem Query expressie geformatteerd (Alleen Progress) Vanaf versie 7.31.00 wordt de query expressie geformatteerd weergegeven. (Alleen Progress) DocView.aspx?DocumentID={7eed04ba-1175-4b89-8bf5-46c05ea42f60}
Gerelateerde items Gerelateerd Opgelost in 7.31.... Een overzicht van de opgeloste zaken per release. DocView.aspx?DocumentID={b472f882-fbcc-465b-a2d1-131e8a80216f}
Gerelateerde items Gerelateerd Startpagina 7.31 Startpagina + handleidingen DocView.aspx?DocumentID={3edd566b-e896-4d7e-abf1-0d3a81fd6c1c}
Gerelateerde items Gerelateerd Database wijzigingen Een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.31 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 3.5 m.b.t de 'exactcs' en EDIS database. DocView.aspx?DocumentID={ce90a314-985e-4e89-aeb4-66057bf1a6b0}
Gerelateerde items Gerelateerd Supported configurations 7.31 Een overzicht van de systeemeisen voor versie 7.31  
Gerelateerde items Gerelateerd Release notes 7.30 Release notes 7.30 DocView.aspx?DocumentID={5978a6c5-0b82-49e1-b593-7fd7e057a900}

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.100.318
 Assortment:  Date: 27-06-2023
 Release: 7.31  Attachment:
 Disclaimer