One moment please...
 

Welke functies kan ik benaderen met de rol Project manager?

Antwoord:

Indien de Project manager rol is toegewezen, dan kunt u de Exact PSA functies benaderen. Dit is inclusief de functies welke voorheen beschikbaar waren voor gebruikers met de rol Project controller en Urenregistratie (voor product update 246). Echter er zijn bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegang te krijgen tot specifieke functies. In dit document vindt u een uitgebreide uitleg hierover.

De volgende activiteiten zijn PSA gerelateerd:

1) Projecten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken

2) Project specifieke documenten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken

3) PSA gerelateerde verzoektypes bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken

4) Planning bekijken

5) Informatie van een verkoopkanskaart bekijken

6) Budget verzoeken aanmaken en het budget verdelen over verschillende regels

7) Medewerkers aan een project als projectlid toevoegen

8) Kind projecten aan een project toevoegen

9) Projectleden individueel of in bulk plannen

10) Een uren invoer werkblad downloaden en weer uploaden naar Exact Synergy Enterprise

11) Uren goedkeuren via een speciale pagina

12) Facturen en termijn facturen aanmaken

13) Het bereik van het project definiëren

 

1) Projecten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken

 

Synergy gebruiker

Synergy gebruiker met de rol Employee self-service

Synergy gebruiker met de rol CRM

Syergy gebruiker met de rol Professional

Zonder een rol

Met de  Project manager rol

Zonder een rol

Met de Project manager rol

Zonder een rol

Met de Project manager rol

Met of zonder de Project manager rol

Projecten bekijken

(Indien u projectmanager of projectlid van het project bent)

(Indien u projectmanager of projectlid van het project bent)

Projecten aanmaken

Zoeken naar projecten

Projecten bewerken

(Indien u de project manager van dit project bent)

(Indien u de project manager van dit project bent)

(Indien u de project manager van dit project bent)

Top

 

2) Project specifieke documenten bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken

Dit zijn documenten met het beveiligingsniveau 101 en waarbij het veld Project verplicht is.

 

Synergy gebruiker zonder een rol

Synergy gebruiker met de rol Employee self-service, CRM of Professional

Met de rol Project manager

Met de rol Project manager en is project manager

Met de rol Project manager en is projectlid

Met de rol Project manager

Met de rol Project manager en is project manager

Met de rol Project manager en is projectlid

Project specifieke documenten bekijken

(alleen documenten welke aan het project zijn gekoppeld)

(alleen documenten welke aan het project zijn gekoppeld)

(alleen documenten welke aan het project zijn gekoppeld)

Project specifieke documenten aanmaken

Project specifieke documenten zoeken

(via de Monitor sectie op de projectkaart)

Project specifieke documenten bewerken

(alleen wanneer u de aanmaker of eigenaar van het document bent)

Top

 

3) PSA gerelateerde verzoektypes bekijken, bewerken, aanmaken en zoeken

Deze verzoektypes zijn gespecificeerd onder de sectie Verzoektype. Deze kunt u benaderen via Projecten à Inrichting à Urenregistratie & Factureren à Instellingen. De volgende types zijn beschikbaar:

  • Uren
  • Vaste termijn facturen
  • Vakantie
  • Ziekmelding
  • Bijzonder verlof
  • Credit nota
  • Budget goedkeuring verzoek
  • Reiskosten
  • Kosten en materialen

 

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de ESS rol

Synergy gebruiker met de CRM of de Professional rol

Met de Project manager rol

Met de Project manager role en is project manager

Met de Project manager rol en is projectlid

Met de Project manager rol

Met de Project manager rol en is project manager

Met de Project manager role en is projectlid

PSA gerelateerde verzoeken bekijken

(Tenzij u de huidige acteurr in het verzoek bent)

PSA gerelateerde verzoeken aanmaken

Zoeken naar PSA gerelateerde verzoeken (via de monitor sectie van de projectkaart).

(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)

(Indien u beschikt over de Professional rol)

Zoeken naar PSA gerelateerde verzoeken (via Zoeken: Verzoeken in het linker menu).

(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)

(Indien u beschikt over de Professional rol)

(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)

(Indien u beschikt over de Professional rol)

Zoeken naar PSA gerelateerde verzoeken (via snel zoeken in het linker menu).

(Indien u alleen over de CRM rol beschikt)

(Indien u beschikt over de Professional rol)

PSA gerelateerde verzoeken bewerken

Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype

Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype

Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype

Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype

Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype

Afhankelijk van de instellingen van het verzoektype

Top

 

4) Planning bekijken

U kunt uw eigen planning of de planning van anderen bekijken via de knop Planning in de werkbalk of via Mijn planning in het linker menu.

 

Wanneer u de planning van een andere medewerker bekijkt, dan zal het scherm alleen het volgende tonen:

— Verzoektypes (via Werkstroom à Inrichting à Verzoeken à Verzoektypes) waarbij de opties Afwezig, Verlof & Verzuim en Medewerker zijn gemarkeerd onder het tabblad Acties

— Verzoektypes welke u kunt benaderen (afhankelijk van uw rol).

Top

 

5) Informatie van een verkoopkanskaart bekijken welke aan een project is gekoppeld

 

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de Employee self-service rol

Synergy gebruiker met de CRM rol

Synergy gebruiker met de  Professional rol

Met de Project manager rol

Met de Project manager rol en is project manager of lid

Zonder een rol / Met de Project manager rol

Met de Project manager rol en is project manager of lid

Met of zonder de Project manager rol

Verkoopkanskaart bekijken (via de Monitor sectie op de projectkaart)

(Alleen basis informatie)

(U kunt de volledige informatie bekijken wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans)

(U kunt de volledige informatie bekijken wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans. Anders kunt u alleen de basis informatie zien.

(U kunt de volledige informatie bekijken)

Zoeken naar een verkoopkanskaart (via het linkermenu)

(Alleen wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans)

(Alleen wanneer u de manager van de relatie bent of eigenaar van de verkoopkans)

Voor meer informatie over verkoopkanskaarten kunt u het document Viewing opportunity cards raardplegen.

Top

 

6) Budget verzoeken aanmaken en het budget verdelen over verschillende regels

 

 Project budget bekijken

Budget verzoek aanmaken

Nieuwe budget regels aanmaken

Synergy gebruiker met de Professional rol

Synergy gebruiker met de Professional rol en is projectlid (met / zonder Project manager rol)

Synergy gebruiker met de rol Professional en is project manager (met / zonder de Project manager rol)

Synergy gebruiker met de CRM rol

Synergy gebruiker met de rol CRM en is projectlid (met / zonder de rol Project manager)

Synergy gebruiker met de rol CRM en is project manager (zonder de  Project manager rol)

Synergy gebruiker met de rol CRM  en is project manager (met de Project manager rol)

Synergy gebruiker met de Employee self-service rol

Synergy gebruiker met de Employee self-service rol en is projectlid (met / zonder de Project manager rol)

Synergy gebruiker met de rol Employee self-service en is project manager (zonder de Project manager rol)

Synergy gebruiker met de rol Employee self-service en is project manager (met de rol Project manager)

Synergy gebruiker zonder een rol

Synergy gebruiker en is projectlid (met / zonder de Project manager rol)

Synergy gebruiker en is project manager (zonder de Project manager rol)

Synergy gebruiker en is project manager (met de Project manager rol)

Voor meer informatie over projectbudgetten kunt u het document Overview of budgets for projects raadplegen.

Top

 

7) Medewerkers aan een project toevoegen

 

Nieuwe medewerkers toevoegen of projectleden verwijderen

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM  en  Project manager.

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de CRM en Project manager rol. Daarnaast is deze gebruiker projectlid

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker project manager

Synergy gebruiker met de rol Professional

Synergy gebruiker met de rol Professional en is projectlid

Synergy gebruiker met de rol Professional en is project manager

Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager

Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker projectlid

Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker  project manager

Voor meer informatie kunt u het document Adding and maintaining project members raadplegen.

Top

 

8) Een kindproject aan een project toevoegen

 

Kinderen sectie op de projectkaart

Een kindproject toevoegen

Een kindproject koppelen of de koppeling verwijderen

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM  en  Project manager.

Niet weergegeven

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de CRM en Project manager rol. Daarnaast is deze gebruiker projectlid

Niet weergegeven

Synergy gebruiker zonder een rol / Synergy gebruiker met de rol Employee self-service / Synergy gebruiker met de rol CRM en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker project manager

Weergegeven

Synergy gebruiker met de rol Professional

Weergegeven

Synergy gebruiker met de rol Professional en is projectlid

Weergegeven

Synergy gebruiker met de rol Professional en is project manager

Weergegeven

Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager

Weergegeven

Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker projectlid

Weergegeven

Synergy gebruiker met de rol Professional en Project manager. Daarnaast is deze gebruiker  project manager

Weergegeven

Opmerking: U kunt alleen een kindproject koppelen aan een ouder wanneer u de manager van het ouder project bent. Voor meer informatie kunt u het document Viewing project cards raadplegen.

Top

 

9) Projectleden individueel of in bulk plannen

Wanneer u beschikt over de Project manager rol en wanneer u manager van een project bent, dan kunt u hour planning verzoeken voor leden en niet leden van een project aanmaken. Voor meer informatie kunt u het document Overview of project planning raadplegen.

Top

 

10) Download een voorgevulde uren sheet en upload deze naar Exact Synergy Enterprise

U kunt (offline) uren invullen ( in een Excel sheet) via het volgende menu:

— Projecten à Invoer à Urenregistratie & Factureren à Importeren Excel uren sheet

— Projecten à Invoer à Urenregistratie & Factureren à Download voorgevulde Excel uren sheet

Top

 

11) Uren goedkeuren via een speciale pagina

U kunt de pagina benaderen via Projecten à Overzichten à Urenregistratie & Factureren à Goedkeuren uren.

Top

 

12) Facturen en termijn facturen aanmaken

Met de rol Project manager en wanneer u manager van een project bent, dan kunt u facturen en termijn facturen aanmaken voor PSA gerelateerde verzoeken. Dit is alleen van toepassing voor de projecten waarvan u de manager bent. Voor meer informatie hierover kunt u het document Overview of hour requests to be invoiced raadplegen.

Top

 

13) Definieer het bereik van het project

U kunt het bereik van het project waarvan u de manager bent definiëren via de verdeling van de structuur.

Top