One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

XBRL

Introductie

Met Exact Globe Next kunt u via [Accountancy, Stamgegevens, XBRL-Taxonomie] een XBRL-document aanmaken. Een XBRL-document is een digitaal rapport waarmee u op gestandaardiseerde wijze bedrijfsinformatie kunt uitwisselen.

Een XBRL-document bestaat uit een taxonomie (rapportage afspraak) en het XML document met gegevens. Om een XBRL-document te kunnen maken, dient u een taxonomie te selecteren. Nadat u een taxonomie heeft geselecteerd of gedownload, kunt u middels de XBRL mapper de koppeling aanleggen tussen uw grootboekrekeningen en de taxonomie codes. Hierna kunt u een XML auditfile exporteren waarin de standaard uit de taxonomie is opgenomen.

 

Uitleg van de velden


De werkbalk

In de werkbalk heeft u de mogelijkheid om de helpdocumenten te raadplegen, het scherm te exporteren, te zoeken op een omschrijving binnen het scherm en de taxonomie te importeren/selecteren. 

Nadat u heeft gekozen om de taxonomie te importeren komt u in het volgende scherm

U begint met aan te geven waar het taxonomie bestand staat. Dit kan lokaal zijn of u kunt een voorgedefinieerd bestand via internet op halen.


Het scherm

Na het selecteren van de taxonomie wordt het volgende scherm opgebouwd.

 

Sectie Grootboekrekening

In dit filterveld zijn de volgende opties mogelijk:

  • Alle; via deze optie worden alle grootboekrekeningen getoond
  • Gekoppeld; via deze optie worden alle gekoppelde grootboekrekeningen getoond
  • Niet gekoppeld; via deze optie worden alle gekoppelde grootboekrekeningen getoond
  • Voorgesteld; via deze optie worden alle grootboekrekeningen getoond waarbij een voorstelkoppeling is gemaakt. 
  • Gekoppeld/Voorgesteld; via deze optie worden de gekoppelde en/of de voorgestelde grooboekrekeningen getoond.

In het scherm ziet u aan de linkerkant het rekeningschema van de administratie en aan de rechterkant het schema van de geselecteerde taxonomie.
De volgende stap is om die twee te koppelen. Dit kan middels 'selecteren en slepen'. Ook is er een optie om automatisch te koppelen. In het scherm herkent u de automatische koppelingen aan de oranje kleur. Dit is een voorstel voor de daadwerkelijke koppeling. Door op de grootboekrekening te gaan staan ziet u het voorstel waar deze mee gekoppeld kan worden. Door de rekening te slepen naar de voorgestelde rekening van de taxonomie is de koppeling gerealiseerd. De kleur van een rekening met een gerealiseerde koppeling is blauw.

Via XBRL kunt u uw grootboekrekeningen koppelen aan een taxonomie. Wanneer u hiervan gebruik maakt wordt de naam van het vrije veld bij het onderhoud van de grootboekrekeningen aangepast aan de naam van de geselecteerde taxonomie. Wanneer u bijvoorbeeld de taxonomie 'Taxonomy: NL' heeft geselecteerd wordt de naam van het vrije veld van de grootboekrekening aangepast naar 'Taxonomy: NL'. Wanneer u vervolgens ook een koppeling maakt tussen een grootboekrekening en een taxonomie-element, dan wordt het vrije veld gevuld met de naam van het taxonomie-element. Het systeem gebruikt hier hier een vrij veld voor. Wanneer u reeds zelf de naam van het vrije veld heeft aangepast, gebruikt het systeem het volgende vrije veld. Wanneer u meerdere taxonomieën heeft geselecteerd gebruikt het systeem steeds het opvolgende vrije veld hiervoor.

U kunt de naam van het door een taxonomie gebruikte vrije veld aanpassen indien gewenst. U dient er dan echter rekening mee te houden dat het voor u dan onduidelijk is dat het betreffende veld voor deze doeleinden wordt gebruikt. Tevens dient u er rekening mee te houden dat de inhoud van de vrije velden die voor XBRL-koppelingen wordt gebruikt ook wordt mee geëxporteerd bij het exporteren van een auditfile.

 

De knoppen


Actualiseren
Hiermee kunt u het scherm verversen.

Automatisch koppelen
Hiermee kunt u een voorstel aanmaken voor de definitieve koppeling. Op basis van de instellingen en omschrijving  van de grootboekrekening wordt er een voorstel tot een koppeling gemaakt. De voorgestelde koppeling wordt in het oranje weer gegeven. Om de koppeling definitief te maken kunt u de betreffende grootboekrekening naar de bijbehorende Taxonomy-code slepen

Onderhouden
Hiermee gaat u naar het onderhoud van de grootboekrekening.

Audit file
Hiermee komt u direct in het scherm om een XML audit file te exporteren.

Sluiten
Hiermee kunt u het scherm afsluiten.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

 


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.826.980
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer